Konkursy >> XV Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Zabawy i ćwiczenia słuchowe”

XV Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Zabawy i ćwiczenia słuchowe”Czas trwania
od 2013-10-01 do 2013-12-20 (Zakończony)


Opis

 

Cele konkursu:

Celem Ogólnopolskiego Logopedycznego Konkursu Plastycznego pt. „Zabawy i ćwiczenia słuchowe” jest rozbudzenie twórczości plastycznej i wyobraźni uczniów, zwłaszcza tych z trudnościami w mówieniu. Prezentacja umiejętności, możliwości i zdolności plastycznych oraz wspólne zaangażowanie nauczycieli i logopedów w pracy nad rozwojem mowy, języka oraz słuchu u dzieci i młodzieży.

 

Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu oraz Wydawnictwo KOMLOGO.

 

Sponsor nagród:

Wydawnictwo Komlogo

 

Patroni:

Internetowy portal fonetyki FUMI Studio


 1. Temat konkursu: „Zabawy i ćwiczenia słuchowe”
 2. Cel konkursu:
  Ogólnopolskiego Logopedycznego Konkursu Plastycznego pt. „Zabawy i ćwiczenia słuchowe” jest rozbudzenie twórczości plastycznej i wyobraźni uczniów, zwłaszcza tych z trudnościami w mówieniu. Prezentacja umiejętności, możliwości i zdolności plastycznych oraz wspólne zaangażowanie nauczycieli i logopedów w pracy nad rozwojem mowy, języka oraz słuchu u dzieci i młodzieży.
 3. Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu oraz Wydawnictwo KOMLOGO. Czas trwania konkursu od 01.10.2013r. do 20.12.2013r.
 4. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w następujących kategoriach wiekowych:
  • I – dzieci od 4 do 6 lat
  • II - dzieci niepełnosprawne od 4 do 6 lat
  • III – dzieci od 7 do 9 lat
  • IV – dzieci niepełnosprawne od 7 do 9 lat
  • V – dzieci od 10 do 12 lat
  • VI - dzieci niepełnosprawne od 10 do 12 lat
 5. 5. Na konkurs należy nadesłać prace w formie plastycznej.
 6. Format pracy: A4
  Technika: dowolna
 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie opiekuna i dzieci biorących udział w konkursie na stronie www.komlogo.pl w zakładce „Konkursy”.
 8. Każda praca powinna być zaopatrzona z tyłu w metryczkę. Metryczka powinna zawierać (litery drukowane):
  • nazwa konkursu
  • imię i nazwisko dziecka
  • wiek
  • numer kategorii
  • nazwę placówki, do której uczęszcza dziecko
  • kod uczestnika
  • imię i nazwisko opiekuna dziecka
  • telefon kontaktowy do opiekuna
  • adres e-mail opiekuna
  • adres opiekuna do ewentualnej wysyłki

  Metryczkę można pobrać jako plik .doc lub .pdf
  zobacz przykład poprawnie wypełnionej metryczki pracy konkursowej

  WAŻNE!!! Kod uczestnika generuje się po zarejestrowaniu uczestnika. Prace bez kodu oraz bez prawidłowo i czytelnie wypełnionej metryczki nie będą podlegały ocenie.
 9. Zgłosić na konkurs może osoba dorosła (rodzic, opiekun, nauczyciel, logopeda, itd.)
 10. Prace powinny być wykonywane przez uczestników samodzielnie.
 11. Prace należy przesłać na adres organizatora:

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
  ul. Żwirki i Wigury 15 i 21
  87-100 Toruń
  z dopiskiem: Anna Pawluczuk - logopeda

 12. Termin nadsyłania prac do 20 grudnia 2013r. Decyduje data stempla pocztowego.
 13. Komisja wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania.
 14. Wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 2 tygodni od ukończenia konkursu. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie Wydawnictwa Komlogo www.komlogo.pl oraz na stronie internetowej www.sosw.torun.pl
 15. Przysyłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na własność organizatora.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 17. Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla laureatów i ich opiekunów.
 18. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy lub podziękowania w formie elektronicznej bądź tradycyjnej (drukowanej).
 19. Sponsorem nagród jest Wydawnictwo Komlogo.
 20. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
 21. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora.
 22. UWAGA!!! Prace niezgodne z regulaminem nie będą podlegały ocenie.


Laureaci konkursu

KATEGORIA I
dzieci od 4 do 6 lat
KATEGORIA II
dzieci niepełnosprawne od 4 do 6 lat
I Magdalena Fraj
Opiekun: Aleksandra Brauer–Marszałek
Przedszkole Nr 5 im. Przyjaciół bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych
I Krystian Janowski
Opiekun: Ilona Rozpara
Zespół Szkół w Wagonowicach
II Szymon Cieślik
Opiekun: Katarzyna Borońska
Szkoła podstawowa Nr 42 w Bytomiu
II Rozalia Babral
Opiekun: Izabela Kotowska
Przedszkole Miejskie im. J. Tuwima w Łabiszynie
III Zuzanna Wosik
Opiekunowie: Joanna Wosik
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Jaworznie
III Julia Więcek
Opiekun: Anna Szczepańska
Przedszkole miejskie Nr 214 z Odziałem Integracyjnym w Łodzi
Wyróżnienia: Wyróżnienia:
Agata Radzicka
Opiekun: Ludwika Hetmańczuk
Przedszkole Miejskie Nr 13 w Chełmie
Mateusz Lew-Kiedrowski
Opiekun: Ewa Trzeszan
Przedszkole Nr 22 w Gdynia
Weronika Staszczak
Opiekun: Joanna Frydrych-Staszczak
Przedszkole Nr 4 w Świdniku
Antoni Tomaszewski
Opiekun: Elżbieta Fedro
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr116 we Wrocławiu
Gracjan Szczypior
Opiekun: Alicja Wieczorek
Zespół Szkół w Cewicach
Kacper Przybylski
Opiekun: Monika Figurska-Gmyrek
Zespół Szkół specjalnych w Strzegomiu
KATEGORIA III
dzieci od 7 do 9 lat
KATEGORIA IV
dzieci niepełnosprawne od 7 do 9 lat
I Justyna Dudek
Opiekun: Jolanta Płonek
Szkoła Podstawowa Nr 8 w Jeleniej Górze
I Tomasz Rudnicki
Opiekun: Elżbieta Fedro
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 116 we Wrocławiu
II Daria Lasek
Opiekun: Marta Bednarz
Szkoła Podstawowa w Drawsku
II Nikodem Oleszko
Opiekun: Ala Petkov
Zespól Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim
III Marcin Kanty
Opiekun: Angelika Jałocha–Polityło
Zespół Szkół w Targowej Górce
III Natalia Klećko
Opiekun: Joanna Cichoń-Olszówka
Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałem Integracyjnym im. J. Korczaka w Zabrzu
Wyróżnienia: Wyróżnienia:
Roksana Borkowska
Opiekun: Małgorzata Rutkowska
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Toruniu
Błażej Walas
Opiekun: Katarzyna Niemiec-Fijał
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Pniu
Kinga Kuziemkowska
Opiekun: Honorat Kuziemkowska
Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy
Adam Ziętarski
Opiekun: Teresa Ziętarska
Przedszkole Specjalne w Kisielicach
Emilia Rusin
Opiekun: Ewa Zelek
Szkoła Podstawowa w Liusanowowej
Klaudiusz Dorożyński
Opiekun: Beata Kulisiewicz i Barbara Kędziora
Zespół Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie
KATEGORIA V
dzieci od 10 do 12 lat
KATEGORIA VI
dzieci niepełnosprawne od 10 do 12 lat
I Wiktoria Czarna
Opiekun: Ewa Marczak
Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej w Tarnogrodzie
I Łukasz Malon
Opiekun: Martyna Kaczmarczyk
Zespół Szkół Nr 4 w Ostrołęce
II Wiktor Miotk
Opiekun: Bogumiła Pigoń-Reglińska
Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach
II Paweł Wybrański
Opiekun: Anna Pawluczuk
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
III Jakub Owczarek
Opiekun: Elżbieta Lipska
Zespół szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie
III Emilia Musiejska
Opiekun: Anna Mościcka
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim - w Siedlcach
Wyróżnienia: Wyróżnienia:
Wiktoria Błasiak
Opiekun: Joanna Frydrych-Staszczak
Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek w Lublinie
Piotr Kumala
Opiekun: Joanna Cichoń–Olszewska
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Integracyjnym im. J. Korczaka w Zabrzu
Michał Janiak
Opiekun: Bogumiła Pigoń-Reglińska
Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach
Przemek Skólmowski
Opiekun: Anna Pawluczuk
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
Wiktoria Czepczyk
Opiekun: Joanna Wosik
Szkoła podstawowa Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Jaworznie
Mateusz Marchelek
Opiekun: Elżbieta Fedro
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 116 we Wrocławiu


Laureaci   A   B   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż  
Dawid ŁapigrowskiOskar ŁapigrowskiJulia Łęgoszewska
Laureaci   A   B   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   W   Z   Ż  


Uczestnicy, którzy zostali dodani przez Ciebie do tego konkursu: