Konkursy >> X Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Mój ulubiony wierszyk logopedyczny”

X Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Mój ulubiony wierszyk logopedyczny”Czas trwania
od 2012-10-22 do 2013-01-14 (Zakończony)


Opis
Zespół Szkół
w Szymanach

 

Celem X Ogólnopolskiego Logopedycznego Konkursu Plastycznego „Mój ulubiony wierszyk logopedyczny” jest rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości u dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności, zdolności plastycznych oraz wspólna praca logopedy, pedagoga, psychologa, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych.

 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Szymanach oraz Wydawnictwo KOMLOGO.

 

Sponsor nagród:

Wydawnictwo Komlogo

 

Patroni:

NOVUM Pomoce Edukacyjne Internetowy portal fonetyki FUMI Studio PKO Bank Polski
Bank Spółdzielczy w Szczytnie


 1. Temat konkursu: „Mój ulubiony wierszyk logopedyczny”
 2. Celem konkursu jest rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości u dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności, zdolności plastycznych oraz wspólna praca logopedy, pedagoga, psychologa, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych.
 3. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Szymanach oraz Wydawnictwo KOMLOGO. Czas trwania konkursu od 22.10.2012 do 14.01.2013.
 4. Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach wiekowych:
  • I – dzieci od 4 do 6 lat
  • II - dzieci niepełnosprawne od 4 do 6 lat
  • III – dzieci od 7 do 9 lat
  • IV – dzieci niepełnosprawne od 7 do 9 lat
  • V – dzieci od 10 do 12 lat
  • VI – dzieci niepełnosprawne od 10 do 12 lat
 5. Na konkurs należy nadesłać pracę plastyczną ilustrującą wybrany przez dziecko wierszyk logopedyczny.
 6. Format pracy: A4
  Technika: dowolna
 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie na stronie www.komlogo.pl w zakładce „Konkursy”.
 8. Każda praca powinna być zaopatrzona z tyłu w metryczkę. Metryczka powinna zawierać (litery drukowane):
  • nazwa konkursu
  • imię i nazwisko dziecka
  • wiek
  • numer kategorii
  • nazwę placówki do której uczęszcza dziecko
  • kod uczestnika
  • imię i nazwisko opiekuna dziecka
  • telefon kontaktowy do opiekuna
  • adres e-mail opiekuna
  • adres opiekuna do ewentualnej wysyłki

  Metryczkę można pobrać jako plik .doc lub .pdf
  zobacz przykład poprawnie wypełnionej metryczki pracy konkursowej

  WAŻNE!!! Kod uczestnika generuje się po zarejestrowaniu uczestnika. Prace bez kodu oraz bez prawidłowo i czytelnie wypełnionej metryczki nie będą podlegały ocenie.
 9. Zgłosić na konkurs może osoba dorosła (rodzic, opiekun, nauczyciel, logopeda, itd.)
 10. Prace powinny być wykonywane przez uczestników samodzielnie.
 11. Prace należy przesłać na adres organizatora:

  Zespół Szkół
  Szymany 21
  12-100 Szczytno
  Anna Kwiatkowska
  z dopiskiem KONKURS LOGOPEDYCZNY

 12. Termin nadsyłania prac do 14 stycznia 2013r. Decyduje data stempla pocztowego.
 13. Komisja wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania.
 14. Wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 2 tygodni od ukończenia konkursu. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie Wydawnictwa Komlogo www.komlogo.pl oraz na stronie internetowej www.zsszymany.edupage.org.pl
 15. Przysyłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na własność organizatora.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 17. Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla laureatów i ich opiekunów.
 18. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy lub podziękowania w formie elektronicznej bądź tradycyjnej (drukowanej).
 19. Sponsorem nagród jest Wydawnictwo Komlogo.
 20. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
 21. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora.
 22. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail Organizatora wierszyk.konkurs@komlogo.pl
 23. UWAGA!!! Prace niezgodne z regulaminem nie będą podlegały ocenie.


Laureaci konkursu

Komisja konkursowa w składzie:

 • Hanna Wnuk – nauczyciel techniki,

 • Renata Malińska – nauczyciel plastyki,

 • Anna Kwiatkowska – nauczyciel logopeda,

spośród 2535 nadesłanych prac, wyłoniła zwycięzców konkursu:

KATEGORIA I
dzieci od 4 do 6 lat
KATEGORIA II
dzieci niepełnosprawne od 4 do 6 lat
I Dominik Kwidziński
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Orlu
Opiekun Halina Stary
I Patryk Jankowiak
Publiczne Przedszkole nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli
Opiekun: Agnieszka Andrzejewska
II Dominika Król
"Punkt Przedszkolny w Budach Głog. Zespół Szkół w Budach Głogowskich"
Opiekun: Justyna Golema
II Hubert Wołk
Publiczne Przedszkole nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli
Opiekun: Agnieszka Andrzejewska
III Karolina Dyjak
Przedszkole Samorządowe nr 2
Opiekun: Józefa Minkina
III Adam Ziętarski
Przedszkole Specjalne w Kisielicach
Opiekun: Teresa Ziętarska
Wyróżnienia:
Marta Mroczkowska
Przedszkole Miejskie nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu
Opiekun: Patrycja Cibis
KATEGORIA III
dzieci od 7 do 9 lat
KATEGORIA IV
dzieci niepełnosprawne od 7 do 9 lat
I Wiktoria Płóciennik
Szkoła Podstawowa nr 13 w Tomaszowie Maz.
Opiekun: Katarzyna Pieńczak
I Kacper Zieliński
Szkoła Podstawowa nr 1 przy Zespole Szkół w Solcu Kujawskim
Opiekun: Monika Smerlińska
II Patrycja Kruk
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Adama Osetka w Gorzycach
Opiekunowie: Kinga Roszuk, Justyna Tuderek
II Paulina Kwiecińska
Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Konopnickiej
Opiekun: Jolanta Jarczyńska – Dominik
III Wiktoria Molska
Szkoła Podstawowa Integracyjna w Inowrocławiu
III Szymon Wnorowski
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem
Opiekun Jadwiga Molenda
Wyróżnienia:
Filip Langiewicz
Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie
Opiekun: Halina Czerniawska
KATEGORIA V
dzieci od 10 do 12 lat
KATEGORIA VI
dzieci niepełnosprawne od 10 do 12 lat
I Weronika Oleksiewicz
Szkoła Podstawowa
Opiekun: Małgorzata Jabłońska
I Jakub Wiaderek
Zespół Szkół Publicznych
Opiekun: Bożena Świerzko
II Michalina Łajtar
Szkoła Podstawowa
Opiekun: Małgorzata Jabłońska
II Katarzyna Duda
Szkoła Podstawowa nr 17 Rzeszów
Opiekun: Agata Drałus
III Adam Głąb
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle
Opiekun: Dorota Kubit
III Adam Dobrołęcki
Zespół Szkół nr 4 w Ostrołęce
Opiekun: Martyna Kaczmarczyk
Wyróżnienia: Wyróżnienia:
Aleksandra Piętka
Szkoła Podstawowa nr 25
Opiekun: Agnieszka Wolna - Żak
Wojciech Roszczak
Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
Opiekun: Sylwia Dudek
Magdalena Grybel
ZSP w Białej Niżnej
Opiekun: Marta Mikulska


Laureaci   A   B1   B2   B3   C1   C2   Ć   D   F   G1   G2   H   I   J   K1   K2   K3   K4   L   Ł   M1   M2   N   O   P1   P2   R   S1   S2   S3   S4   Ś   T   U   V   W1   W2   Z   Ż  
Julia UcmanAngelika UjazdaMartyna UlanowiczMartyna Ulanowicz
Martyna UlanowiczLaura UlatowskaOliwer UlatowskiZosia Umer
Kamil UmińskiAleksandra UrbanMarta UrbanDawid Urbaniak
Sandra UrbańskaKacper UrbańskiKamil UrbańskiMariusz Uryga
Maria Uss Vel Wąsowicz
Laureaci   A   B1   B2   B3   C1   C2   Ć   D   F   G1   G2   H   I   J   K1   K2   K3   K4   L   Ł   M1   M2   N   O   P1   P2   R   S1   S2   S3   S4   Ś   T   U   V   W1   W2   Z   Ż  


Uczestnicy, którzy zostali dodani przez Ciebie do tego konkursu: