Konkursy >> IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Janusz Korczak – jego życie i twórczość”

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Janusz Korczak – jego życie i twórczość”Czas trwania
od 2012-09-14 do 2012-11-09 (Zakończony)


Opis
I Szkoła Społeczna
w Gliwicach

 

Cele IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Janusz Korczak – jego życie i twórczość”:

 • Poznanie biografii i twórczości literackiej Janusza Korczaka,
 • Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży,
 • Popularyzacja wiedzy na temat postaci Janusza Korczaka,
 • Wymiana doświadczeń plastycznych, metodycznych, estetycznych,
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej młodego pokolenia.

 

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach, Wydawnictwo KOMLOGO oraz I Szkoła Społeczna w Gliwicach.

 

Sponsor nagród:

Wydawnictwo Komlogo

 

Patroni:

Internetowy portal fonetyki FUMI Studio


 1. Temat konkursu: „Janusz Korczak – jego życie i twórczość”
 2. Cel konkursu:
  • Poznanie biografii i twórczości literackiej Janusza Korczaka,
  • Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży,
  • Popularyzacja wiedzy na temat postaci Janusza Korczaka,
  • Wymiana doświadczeń plastycznych, metodycznych, estetycznych,
  • Rozwijanie wrażliwości artystycznej młodego pokolenia.
 3. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach, Wydawnictwo KOMLOGO oraz I Szkoła Społeczna w Gliwicach. Czas trwania konkursu od 14.09.2012 do 9.11.2012.
 4. Konkurs adresowany jest do uczestników w wieku od 5 do 21 lat w zależności od wybranej techniki wykonania prac. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wychowankowie Młodzieżowych Domów Kultury, Domów Dziecka, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z całej Polski.
 5. Format pracy, technika wykonania oraz grupy wiekowe:

  Malarstwo - technika dowolna
  grupy wiekowe: (do 7 lat), (8-11 lat), (12-15 lat), (16-21 lat)
  format prac: min. (A3)30x42 cm - max. (B2)50x70 cm

  Grafika - druk wklęsły i wypukły, techniki mieszane.
  grupy wiekowe: (7-11 lat), (12-15 lat), (16-21 lat)
  format prac: min. (A3)30x42 cm - max. (B2)50x70 cm

  Fotografia
  grupy wiekowe: (12-15 lat), (16-21 lat)
  format prac: min. 21x15

  PROSZĘ NIE ROLOWAĆ ANI NIE OPRAWIAĆ PRAC!
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie na stronie www.komlogo.pl w zakładce „Konkursy”.
 7. Każda praca powinna być zaopatrzona z tyłu w metryczkę. Metryczka powinna zawierać (litery drukowane):
  • nazwa konkursu
  • imię i nazwisko dziecka
  • wiek
  • numer kategorii
  • nazwę placówki do której uczęszcza dziecko
  • kod uczestnika
  • imię i nazwisko opiekuna dziecka
  • telefon kontaktowy do opiekuna
  • adres e-mail opiekuna
  • adres opiekuna do ewentualnej wysyłki

  Metryczkę można pobrać jako plik .doc lub .pdf
  zobacz przykład poprawnie wypełnionej metryczki pracy konkursowej

  WAŻNE!!! Kod uczestnika generuje się po zarejestrowaniu uczestnika. Prace bez kodu oraz bez prawidłowo i czytelnie wypełnionej metryczki nie będą podlegały ocenie.
 8. Zgłosić na konkurs może osoba dorosła (uczestnik, rodzic, opiekun, nauczyciel, itd.)
 9. Prace powinny być wykonywane przez uczestników samodzielnie. Jeden autor może przesłać maksymalnie 3 prace własnego autorstwa.
 10. Prace należy przesłać na adres organizatora:

  Młodzieżowy Dom Kultury
  Ul. Barlickiego 3
  44-100 Gliwice

 11. Termin nadsyłania prac do 9 listopada 2012r. Decyduje data stempla pocztowego.
 12. Komisja wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania.
 13. Wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 2 tygodni od ukończenia konkursu. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie Wydawnictwa Komlogo www.komlogo.pl oraz na stronie internetowej www.mdk.gliwice.pl
 14. Uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatora o dacie uroczystego otwarcia wystawy oraz wręczenia nagród.
 15. Przysyłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na własność organizatora.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 17. Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla laureatów i ich opiekunów.
 18. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy lub podziękowania w formie elektronicznej bądź tradycyjnej (drukowanej).
 19. Sponsorem nagród jest Wydawnictwo Komlogo.
 20. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
 21. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora.
 22. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail Organizatora jkorczak.konkurs@komlogo.pl
 23. UWAGA!!! Prace niezgodne z regulaminem nie będą podlegały ocenie.


Laureaci konkursu

Jury w składzie:

 • Joanna Klebanowicz – plastyk, nauczyciel w I Społecznej Szkole Podstawowej,

 • Aleksandra Marcinowska – plastyk, nauczyciel w I Społecznej Szkole Podstawowej,

 • Sebastian Michałuszek – artysta plastyk i fotografik, instruktor Młodzieżowego Domu Kultury,

 • Zofia Kozłowska – pedagog, pracownik Młodzieżowego Domu Kultury,

Przyznało następujące miejsca:

W kategorii:

Malarstwo

grupa wiekowa do 7 lat:

 • I miejsce: Julia Jemioło, Samorządowe Przedszkole w Przecławiu, opiekun: Marta Kasperowicz,

 • II miejsce ex aequo: Wiktoria Biernacka, Szkoła Podstawowa w Paszkach, opiekun: Joanna Szutko,

 • II miejsce ex aequo: Paweł Król, Samorządowe Przedszkole w Przecławiu, opiekun: Danuta Dziedzic,

 • III miejsce ex aequo: Katarzyna Karsznia, Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni, opiekun: Agnieszka Karsznic,

 • III miejsce ex aequo: Jan Kaniewski, Przedszkole Miejskie nr 6 w Mińsku Mazowieckim, opiekun: Monika Musiałewicz,

 • III miejsce ex aequo: Wiktoria Jemioło, Samorządowe Przedszkole w Przecławiu, opiekun: Marta Kasperowicz,

 • Wyróżnienia:

  • Szymon Jucha, Szkoła Podstawowa w Paszkach, opiekun: Joanna Szutko,

  • Oliwia Helowicz, Samorządowe Przedszkole w Przecławiu, opiekun: Marta Kasperowicz,

  • Marta Mroczkowska, Przedszkole Miejskie nr 8 w Bytomiu, opiekun: Edyta Mizgała.

grupa wiekowa 8-11 lat

 • I miejsce: Maja Dobrzańska, Zespół Szkół nr 27 w Bydgoszczy, opiekun: Katarzyna Przybylska,

 • II miejsce ex aequo: Natalia Wierzchowska, Szkoła Podstawowa w Paszkach, opiekun: Joanna Szutko,

 • II miejsce ex aequo: Aleksandra Wierzchowska, Szkoła Podstawowa w Paszkach, opiekun: Joanna Szutko,

 • III miejsce ex aequo: Julia Gachowska, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałbrzychu, opiekun: Wiesława Wąsik,

 • III miejsce ex aequo: Julia Niewczas, Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku, opiekun: Beata Szydłowska

 • Wyróżnienia:

  • Dominika Grabik, Pierwsza Szkoła Społeczna w Chełmnie, opiekun: Monika Koniuszewska i Halina Czerniawska,

  • Aleksandra Flis, Szkoła Podstawowa w Paszkach, opiekun: Joanna Szutko,

  • Agata Klimczak, Zespół Szkół nr 27 w Bydgoszczy, opiekun: Katarzyna Przybylska.

grupa wiekowa 12-15 lat

 • I miejsce: Paulina Michałowicz, Zespół Szkół w Otyniu, opiekun: Magdalena Piotrowska-Kołtun,

 • II miejsce: Kamila Gil, Gimnazjum w Skórcu, opiekun: Edyta Wereda,

 • III miejsce ex aequo: Kamila Przepiórka, Zespół Szkół w Otyniu, opiekun: Magdalena Piotrowska-Kołtun,

 • III miejsce ex aequo: Maciej Borek, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Pniu, opiekun: Angelika Pawełczak,

 • Wyróżnienia:

  • Patryk Oleksy, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach,

  • Hubert Kaczówka, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Pniu, opiekun: Angelika Pawełczak,

  • Zofia Sikora, Gimnazjum nr 16 w Bielsku-Białej, opiekun: Agata Boińska,

  • Remigiusz Dolata, Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Drążnej, opiekun: Joanna Gajdzińska,

  • Klaudia Kulik, Zespół Szkół Podstawowych nr 3 w Żyrardowie, opiekun: Elżbieta Lipska,

  • Dominika Łęczycka, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkach, opiekun Mariola Strzedzińska

grupa wiekowa 16-21 lat

 • I miejsce: Bartosz Wolak, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Pniu, opiekun: Angelika Pawełczuk,

 • II miejsce: Paulina Pieloch, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu, opiekun: Lena Anna Gontarz,

 • III miejsce: Katarzyna Jaroszewska, Liceum Ogólnokształcące w Nidzicy, opiekun: Iwona Jaroszewska

 • Wyróżnienia:

  • Kamil Wardzała, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Pniu, opiekun: Angelika Pawełczuk,

  • Piotr Bartnik, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Pniu, opiekun Angelika Pawełczuk,

  • Justyna Śmitkowska, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach, opiekun: Agnieszka Zimnicka.

Grafika

grupa wiekowa 7-11 lat

 • I miejsce: Weronika Dadum, Szkoła Podstawowa w Paszkach, opiekun: Joanna Szutko,

 • II miejsce: Patryk Gorka, ZSP SP w Gorzczkach, opiekun: Renata Wala,

 • III miejsce: Oliwia Feder, Zespół Szkół Podstawowych w Żyrardowie, opiekun: Elżbieta Lipska

grupa wiekowa 12-15 lat

 • I miejsce: Aleksandra Mucha, Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku, opiekun: Joanna Ćwiek,

 • II miejsce: Roman Gańczarczyk, Gimnazjum nr 16 w Bielsku-Białej, opiekun: Agata Boińska,

 • III miejsce: Wiktoria Szewczyk, Szkoła Podstawowa w Olzie, opiekun: Renata Wala,

 • Wyróżnienie:

  • Kuba Grzeszczak, Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku, opiekun: Joanna Ćwiek

grupa wiekowa 16-21 lat

 • I miejsce: Gabriela Barańska, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie, opiekun: Joanna Gajowska

 • II miejsce: Mateusz Augustyn, SPOIP w SOSW w Jaśle, opiekun: Wiesława Zajdel,

 • III miejsce: nie przyznano

Fotografia

grupa wiekowa 12-15 lat

 • Nie przyznano żadnych miejsc ani wyróżnień

Grupa wiekowa 16-21 lat

 • Nie przyznano żadnych miejsc ani wyróżnień

Wręczenie nagród nastąpi 26 listopada w kinie Amok scena Bajka przy ul. Dolnych Wałów o godz. 13.00 podczas uroczystego nadania imienia Janusza Korczaka I Społecznej Szkole Podstawowej w Gliwicach.Mateusz AugustynGabriela BarańskaPiotr BartnikWiktoria Biernacka
Maciej BorekWeronika DadunMaja DobrzańskaRemigiusz Dolata
Oliwia FederAleksandra FlisJulia GachowskaRoman Gańczarczyk
Kamila GilPatryk GórkaDominika GrabikKuba Grzeszczak
Oliwia HelowiczKatarzyna JaroszewskaJulia JemiołoWiktoria Jemioło
Szymon JuchaHubert KaczówkaJan KaniewskiKasia Karsznia
Agata KlimczakPaweł KrólKlaudia KulikDominika Łęczycka
Paulina MichałowiczMarta MroczkowskaAleksandra MuchaJulia Niewczas
Patryk OleksyPaulina PielochKamila PrzepiórkaZofia Sikora
Wiktoria SzewczykJustyna ŚmitkowskaKamil WardzałaAleksandra Wierzchowska
Natalia WierzchowskaBartosz Wolak


Uczestnicy, którzy zostali dodani przez Ciebie do tego konkursu: