Konkursy >> VIII Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Nasze miękkie polskie głoski – ś, ź, ć, dź, ń”

VIII Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Nasze miękkie polskie głoski – ś, ź, ć, dź, ń”Czas trwania
od 2012-03-30 do 2012-05-28 (Zakończony)


Opis

Celem VIII Ogólnopolskiego Logopedycznego Konkursu Plastycznego „Nasze miękkie polskie głoski – ś, ź, ć, dź, ń” jest rozbudzanie twórczości plastycznej u dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności i zdolności plastycznych oraz wspólna praca logopedy, psychologa, pedagoga i dziecka nad rozwojem mowy i języka z wykorzystaniem technik plastycznych.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku oraz Wydawnictwo KOMLOGO.


Sponsor nagród:

Wydawnictwo Komlogo


Patroni:

Gazeta Pomorska GRA.fm Włocławek
CW24-TV - Włocławska telewizyja informacyjna Włocławski Portal Internetowy
Internetowy portal fonetyki Konkursy dla dzieci FUMI Studio 1. Temat konkursu „Nasze miękkie polskie głoski – ś, ź, ć, dź, ń”

 2. Celem konkursu jest rozbudzanie twórczości plastycznej u dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności i zdolności plastycznych oraz wspólna praca logopedy, psychologa, pedagoga i dziecka nad rozwojem mowy i języka z wykorzystaniem technik plastycznych.

 3. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku oraz Wydawnictwo KOMLOGO.
  Czas trwania konkursu od 30.03.2012 do 28.05.2012

 4. Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach wiekowych:

  I – dzieci od 4 do 6 lat
  II - dzieci niepełnosprawne od 4 do 6 lat
  III – dzieci od 7 do 9 lat
  IV – dzieci niepełnosprawne od 7 do 9 lat
  V – dzieci od 10 do 12 lat
  VI – dzieci niepełnosprawne od 10 do 12 lat

 5. Na konkurs należy nadesłać prace przedstawiające polskie głoski miękkie, wyłącznie ze znakiem diakrytycznym ś, ź, ć, dź, ń, lub obrazek w nazwie którego występuje dana głoska.

 6. Format pracy A-4. Technika dowolna.

 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie opiekuna i dzieci biorących udział w konkursie na stronie www.komlogo.pl w zakładce „Konkursy”.

 8. Każda praca powinna być zaopatrzona z tyłu w metryczkę. Metryczka powinna zawierać (litery drukowane):

  - nazwa konkursu
  - imię i nazwisko dziecka
  - wiek
  - numer kategorii
  - nazwę placówki do której uczęszcza dziecko
  - kod uczestnika
  - imię i nazwisko opiekuna dziecka
  - telefon kontaktowy do opiekuna
  - adres e-mail opiekuna
  - adres opiekuna do ewentualnej wysyłki


  WAŻNE!!! Kod uczestnika generuje się po zarejestrowaniu uczestnika. Prace bez kodu oraz bez prawidłowo i czytelnie wypełnionej metryczki nie będą podlegały ocenie.

 9. Zgłosić na konkurs może osoba dorosła (rodzic, opiekun, nauczyciel, logopeda, itd.)

 10. Prace powinny być wykonywane przez uczestników samodzielnie.

 11. Prace należy przesłać na adres organizatora:

  Iwona Zalewska
  Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku
  ul. Wieniecka 46
  87-800 Włocławek

 12. Termin nadsyłania prac do 28.05.2012r. Decyduje data stempla pocztowego.

 13. Komisja wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania.

 14. Wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 2 tygodni od ukończenia konkursu. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie Wydawnictwa Komlogo www.komlogo.pl oraz na stronie internetowej www.zsi.com.pl

 15. Przysyłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na własność organizatora.

 16. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

 17. Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla laureatów i ich opiekunów.

 18. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy lub podziękowania w formie elektronicznej bądź tradycyjnej (drukowanej).

 19. Sponsorem nagród jest Wydawnictwo Komlogo.

 20. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

 21. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora .

 22. Prace niezgodne z regulaminem,zniszczone w wyniku niewłaściwego pakowania nie będą brane pod uwagę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone prace w czasie drogi.

 23. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail Organizatora konkurs.gloska@komlogo.pl


Laureaci konkursu
KATEGORIA I
Dzieci od 4 do 6 lat
KATEGORIA II
Dzieci niepełnosprawne od 4 do 6 lat
I Maksymilian Ściuk
Opiekunowie: Iwona Wysocka, Katarzyna Wójcik, Agnieszka Masiulaniec
Szkoła Podstawowa nr 4, Gdańsk
I Karolina Klinkosz
Opiekun: Aleksandra Robakowska
Przedszkole Samorządowe w Chmielnie
II Łucja Misiukanis
Opiekun: Katarzyna Pawelec
Przedszkole Publiczne nr 10 w Łomży
II Monika Vierek
Opiekunowie: Patrycja Cibis, Edyta Mizgała
Przedszkole Miejskie nr 8 Bytom
III Zofia Sondej
Opiekun: Karina Bester
Przedszkole nr 41 w Rzeszowie
III Gabriela Włodkowska
Opiekun: Katarzyna Pawelec
Przedszkole Publiczne nr 4 w Łomży
KATEGORIA III
Dzieci od 7 do 9 lat
KATEGORIA IV
Dzieci niepełnosprawne od 7 do 9 lat
I Natalia Braach
Opiekun: Anna Dzedziejko
Szkoła Podstawowa nr 225 w Warszawie
I Paulina Bąk
Opiekun: Marta Lis
ZSO nr 7 w Gliwicach
II Oliwia Brudzińska
Opiekun: Anna Dzedziejko
Szkoła Podstawowa nr 225 w Warszawie
II Jakub Czajka
Opiekun: Jadwiga Kaczkowska
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jasło
III Wiktor Miotk
Opiekun: Bogumiła Pigoń–Reglińska
ZKPiG Kolbudy
III Krzysztof Kiwacz
Opiekun: Katarzyna Dajczak
Szkoła Podstawowa nr 17 w Koszalinie
KATEGORIA V
Dzieci od 10 do 12 lat
KATEGORIA VI
Dzieci niepełnosprawne od 10 do 12 lat
I Karolina Kwiatek
Opiekun: Iwona Wysocka, Katarzyna Wójcik, Agnieszka Masiulaniec
Szkoła Podstawowa nr 4, Gdańsk
I Robert Zieliński
Opiekun: Kamila Timofiejew–Podolak
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Lidzbark Warmiński
II Marcelina Sosnowska
Opiekun: Bogumiła Pigoń–Reglińska
ZKPiG Kolbudy
II Kinga Grygiel
Opiekun: Jadwiga Kaczkowska
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jasło
III Oliwia Rudnicka
Opiekun: Magdalena Rosol
Szkoła Podstawowa nr 14 Włocławek
III Wiktoria Szyszka
Opiekun: Renata Bławat
Szkoła Podstawowa w Wojanowie


Laureaci   A   B1   B2   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K1   K2   K3   L   Ł   M   N   O   P1   P2   R   S1   S2   Ś   T   U   V   W1   W2   Z   Ż  
Aleksandra ŁabiakKuba ŁadaMateusz ŁaskaMateusz Łazarski
Mateusz ŁazarskiNikola ŁazuchiewiczMagdalena ŁojekRoksana Łosień
Dominik ŁośOliwia ŁośTytus ŁuckoAntoni Łuczynski
Zuzia ŁuczyńskaNikola ŁukawyPatrycja ŁyjakAntek Łykowski
Natalia Łyskawa
Laureaci   A   B1   B2   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K1   K2   K3   L   Ł   M   N   O   P1   P2   R   S1   S2   Ś   T   U   V   W1   W2   Z   Ż  


Uczestnicy, którzy zostali dodani przez Ciebie do tego konkursu: