SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii kold koze kojd kosf kogs metoda strukturalna Nauka czytania - od sylaby do zdania Mówić z sensem
DIAGNOZA KOMLOGO

Kalendarz wydarzeń

Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?  
Wtorek, 26.01.2021, 15:30 - 18:30
Odsłon : 134  

 

Temat:

Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?

Prowadzący:

mgr Małgorzata Rucka

Forma:

szkolenie online

Termin:

26.01.2021 r.

Godziny zajęć:

15.30-18.30 [wtorek]

Miejsce :

INTERNET – PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Cena:

110 zł

Organizator:

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS

www.perfectus.edu.pl

szkolenia@perfectus.edu.pl

604-705-942

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Adresaci:

nauczyciele oraz specjaliści pracujący w szkołach: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi

Cele:

  • Poznanie patomechanizmów afazji
  • Zapoznanie ze specyfiką pracy z dziećmi z afazją – funkcjonowanie ucznia z afazją w szkole, sposoby komunikowania się z nim oraz oceniania
  • Poznanie zasad terapii – odbudowywanie systemu komunikacji werbalnej i pisemnej

Prowadząca: mgr Małgorzata Rucka – pedagog, logopeda, neurologopeda (specjalizacja neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w PPP Polskiego Towarzystwa Dysleksji, MDK Fort 49 „Krzesławice”, Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Krakowskiej Szkole Teatralnej i Filmowej, PPP nr 4 w Krakowie, z którą jest nadal związana zawodowo.

Treści szkoleniowe:

  1. Afazja – przyczyny, objawy, konsekwencje.
  2. Diagnoza różnicowa – afazja, SLI.
  3. Zadania wspomagające pracę z dziećmi z afazją – obszary sprawności językowych i ich specyfika w obrazie afazji.
  4. Warsztaty usprawniające komunikację językową ucznia z afazją.
  5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych ucznia z afazją – funkcjonowanie na lekcji i ocenianie; dostosowania egzaminacyjne.
Miejsce online
Kontakt e-mail: szkolenia@perfectus.edu.pl, tel.: 604 705 942
Placówka posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.