Zamek_Paronim__w_4e7b3255bccf3

Pszczółki Robotnice - Zamek Paronimów

Typ: Gra planszowa
49,00 zł

Cena sprzedaży netto: 39,84 zł
Gra paronimy oraz gra wspomagająca terapię głoski r (nagłos, śródgłos, wygłos) #graplansz

Opis

Pszczółki Robotnice i Zamek Paronimów
Zawartość pudełka: dwustronna plansza do gry, 16 pionków, kostka do gry, instrukcja.

Pszczółki Robotnice i Zamek Paronimów to planszowe gry logopedyczne wspomagające rozwój językowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W czasie zabawy dzieci uczą się poprawnej wymowy głosek, poszerzają słownik bierny i czynny oraz rozwijają percepcję słuchową. Dodatkowo ćwiczą: spostrzeganie, orientację przestrzenną, pamięć wzrokową i słuchową, koncentrację uwagi, myślenie logiczne i inne umiejętności niezbędne w nauce mówienia, czytania i pisania.
Poziomy gry do wyboru:
Poziom I. Gracze nazywają wszystkie obrazki na mijanych polach, zwracając uwagę na prawidłową wymowę ćwiczonych głosek.
Poziom II. Gracze nazywają obrazki na mijanych polach i układają z ich nazwami zdania pojedyncze, po jednym zdaniu do każdego obrazka.
Poziom III. Gracze nazywają obrazki na mijanych polach i układają jedno zdanie rozwinięte lub złożone z nazwami tych obrazków.
Gry można wykorzystać do zabaw w domu, w przedszkolu lub szkole oraz do ćwiczeń na zajęciach terapeutycznych indywidualnych i grupowych.

Pszczółki Robotnice – r  (nagłos, śródgłos, wygłos)

Gra przeznaczona jest do ćwiczenia wymowy głoski r w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów.
W grę może grać od 2 do 4 graczy. Każdy może wykorzystać od 1 do 4 pionków w jednym kolorze. Na zewnątrz plastra miodu są 4 kolorowe ule z 4 komórkami dla pionków każdego gracza.
Rozgrywkę zaczyna osoba, która pierwsza wyrzuci kostką 6 oczek. Start następuje z pierwszych czterech komórek plastra miodu, leżących po przeciwnej stronie wybranego przez gracza ula. Każdy gracz przesuwa pionek do przodu o tyle pól, ile wskazuje kostka. Pionek porusza się po kolejnych leżących obok siebie komórkach plastra miodu w stronę ula. Jeżeli pionek gracza zatrzyma się na polu, gdzie stoi pionek rywala, ten musi rozpocząć grę od początku. Wygrywa osoba, która pierwsza doprowadzi wszystkie swoje pionki do ula na zewnątrz plastra miodu.

Zamek Paronimów – paronimy

Gra przeznaczona do ćwiczenia słuchu fonemowego.
W grę może grać od 2 do 4 graczy. Każdy gracz może wykorzystać od 1 do 3 pionków w jednym kolorze. Na zewnątrz planszy są pola startowe, a wewnątrz są 4 wieże, w których należy ustawić pionki po skończonej grze.
Rozgrywkę zaczyna osoba, która pierwsza wyrzuci kostką 6 oczek. Gracze startują z pól znajdujących się najbliżej swoich wież (odpowiednio: kura – kula, łyżka – łóżka, chustka – szóstka, zebra – żebra) i przesuwają pionki do przodu o tyle pól, ile wskazuje kostka. Pionki stają między dwoma obrazkami – paronimami. Jeżeli pionek gracza zatrzyma się przy parze obrazków, gdzie stoi pionek rywala, ten musi rozpocząć grę od początku. Aby wejść do swojej wieży, każdy gracz musi przejść pionkiem przez wszystkie obrazki znajdujące się na obwodzie planszy. Wygrywa osoba, która pierwsza doprowadzi wszystkie swoje pionki do wieży.

 

Wróć do: Gry planszowe