__limak___Cztero_4d512d765717f

Czterolistna koniczynka - Ślimak

Typ: Gra planszowa
49,00 zł

Cena sprzedaży netto: 39,84 zł
Gra przeznaczona do ćwiczeń poprawnej artykulacji głosek sz, ż, cz, dż oraz ich słuchowego różnicowania. #graplansz

Opis

Czterolistna koniczynka i Ślimak
Zawartość pudełka: dwustronna plansza do gry, 16 pionków, kostka do gry, instrukcja.

Czterolistna koniczynka i Ślimak to planszowe gry logopedyczne wspomagające rozwój językowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W czasie zabawy dzieci uczą się poprawnej wymowy głosek, poszerzają słownik bierny i czynny oraz rozwijają percepcję słuchową. Dodatkowo ćwiczą: spostrzeganie, orientację przestrzenną, pamięć wzrokową i słuchową, koncentrację uwagi, myślenie logiczne i inne umiejętności niezbędne w nauce mówienia, czytania i pisania.
Poziomy gry do wyboru:
Poziom I. Gracze nazywają wszystkie obrazki na mijanych polach, zwracając uwagę na prawidłową wymowę ćwiczonych głosek.
Poziom II. Gracze nazywają obrazki na mijanych polach i układają z ich nazwami zdania pojedyncze, po jednym zdaniu do każdego obrazka.
Poziom III. Gracze nazywają obrazki na mijanych polach i układają jedno zdanie rozwinięte lub złożone z nazwami tych obrazków.
Gry można wykorzystać do zabaw w domu, w przedszkolu lub szkole oraz do ćwiczeń na zajęciach terapeutycznych indywidualnych i grupowych.

Czterolistna koniczynka - sz, ż, cz, dż (nagłos, śródgłos, wygłos)
Gra przeznaczona jest do ćwiczenia głosek sz, ż, cz, dż w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów.
W grę może grać od 2 do 4 graczy. Każdy gracz może wykorzystać od 1 do 4 pionków w jednym kolorze. Na zewnątrz planszy są pola startowe, a wewnątrz są 4 domki, w których należy ustawić pionki po skończonej grze.
Rozgrywkę zaczyna osoba, która pierwsza wyrzuci kostką 6 oczek. Gracze startują z oznaczonych pól (odpowiednio: wieża, jarzębina, warzywa, żaglówka) i przesuwają pionki do przodu o tyle pól, ile wskazuje kostka. Jeżeli pionek gracza zatrzyma się na obrazku, gdzie stoi pionek rywala, ten musi rozpocząć grę od początku. Aby wejść do swojego domku każdy gracz musi przejść pionkiem przez wszystkie płatki koniczynki. Wygrywa osoba, która pierwsza doprowadzi wszystkie swoje pionki do domku.

Ślimak - ś, ź, ć, dź (nagłos, śródgłos, wygłos)
Gra przeznaczona jest do ćwiczenia głosek ś, ź, ć, dź w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów.
W grę może grać od 2 do 4 graczy. Każdy gracz może wykorzystać od 1 do 4 pionków w jednym kolorze.
Rozgrywkę zaczyna osoba, która pierwsza wyrzuci kostką 6 oczek. Gracze startują od głowy albo od środka ślimaka i przesuwają się do przodu o tyle pól, ile wskazuje kostka. Jeżeli pionek gracza zatrzyma się na polu, gdzie stoi pionek rywala, ten musi rozpocząć grę od początku. Wygrywa osoba, która pierwsza dotrze swoimi pionkami odpowiednio do środka lub do głowy ślimaka.


Obrazki wykorzystane w grze: wiśnie, budzik, huśtawka, oś, bocian, śruba, ziemia, dzik, więzienie, dziurkacz, dzieci, cień, ślimak, pięć, osioł, zielony, dźwig, paproć, ciupaga, śledź, księżyc, siatka, osiem, gałęzie, dziób, miś, sikorka, kość, poziomka, ziemniak, dzięcioł, struś, dziupla, siedem, źrebak, źródło, świnia, siekiera, bazie, sitko, jedenaście, guzik, siodło, pociąg, sieć, nić, dziesięć, tasiemka, sierp, ziarna, siedzenie, budzik, dziadek, cielak, łoś, ćma, gęś, łodzie, łazienka.

Wróć do: Gry planszowe