14_tr_dr

Logopedyczny Piotruś. Cz. 14. Głoski TR, DR; PR, BR; KR, GR

Typ: Karty
17,90 zł

Cena sprzedaży netto: 14,55 zł
Talia zawiera materiał obrazkowy do utrwalania głosek tr, dr; pr, br; kr, gr w nagłosie słów

Opis

Talia zawiera materiał obrazkowy do utrwalania głosek tr, dr; pr, br; kr, gr nagłosie słów.

Część 14. Logopedyczny Piotruś. Głoski tr, dr; pr, br; kr, gr
- tr, dr: tratwa, trawa, trąba, truskawka, drabina, dres
- pr, br: prezent, brązowy, obrus
- kr, gr: kran, kredki, grosz, gruszka
- karta Piotruś

Propozycje ćwiczeń z wykorzystaniem kart:
- nazywanie obrazków podczas gry w Piotrusia,
- nazywanie obrazków podczas gry w memory,
- tworzenie liczby mnogiej rzeczowników (do par kart),
- układanie zdań do pojedynczych obrazków,
- układanie zdań do kilku obrazków,
- ćwiczenie form gramatycznych (np. mam kota, idę z kotem),
- opisywanie osób, zwierząt, roślin, przedmiotów, miejsc,
- tworzenie opowiadań do jednej lub kilku kart,
- tworzenie zagadek,
- wskazywanie obrazków, których nazwy mają taką samą liczbę sylab,
- wskazywanie spośród kilku obrazków tego, którego nazwa jest najdłuższa lub najkrótsza,
- wskazywanie obrazków, których nazwy wypowiadane są sylabami lub głoskami,
- dzielenie nazw obrazków na sylaby lub głoski,
- wskazywanie obrazków, których nazwy zaczynają się lub kończą się określoną głoską.


Zestawy kart:

We wszystkich zestawach jest 312 par obrazków, dzięki którym dzieci bawią się i ćwiczą wymowę poszczególnych głosek, spostrzegawczość, koncentrację uwagi, pamięć słuchową i wzrokową, tworzą skojarzenia, rozwijają kompetencję językową.

 

Wróć do: Logopedyczny Piotruś