www_pudelko_matemagiczne kopia

Karty Matemagiczne

Typ: Zestaw talii kart
249,00 zł

Cena sprzedaży netto: 237,14 zł
"Karty Matemagiczne" - pomoc wspomagająca rozwój kompetencji matematycznych

Opis

"Karty Matemagiczne" - pomoc wspomagająca rozwój kompetencji matematycznych

OPIS:

Autorka: Agnieszka Olszewska
Zestaw zawiera:
36 kart piątkowych przezroczystych
28 kart piątkowych nieprzezroczystych
4 karty dziesiątkowe nieprzezroczyste
6 plansz piątkowych pustych
6 plansz dziesiątkowych pustych
2 plansze piątkowe z konturami
2 plansze dziesiątkowe z konturami
30 kart cyfr
7 kart dziesiątek
16 kart znaków
75 żetonów, po 25: czarnych, niebieskich, czerwonych
plansza 3 x 3
plansza kwadrat liczbowy 1-100
Rok wydania: 2024
ISBN: 978-83-66224-80-3

Karty Matemagiczne to oryginalne pomoce do zabawy i do nauki, przeznaczone do rozwijania umiejętności matematycznych u dzieci. Przezroczyste karty umożliwiają konstruowanie układów liczb na bazie piątkowego schematu kropkowego i uczenie strategii liczenia opartych na progu piątkowym. Karty, żetony i plansze wykorzystywane są w zadaniach wizualizacji liczb i operacji matematycznych oraz w pięciu grach. Instrukcja zawiera przykłady ćwiczeń uwagi, spostrzegania wzrokowego, orientacji przestrzennej i pamięci. Propozycje ćwiczeń i gier wspierają procesy motywacyjne, nawet u dzieci z doświadczeniami porażek w uczeniu się matematyki.
Karty Matemagiczne mogą być wykorzystywane przez nauczycieli i specjalistów na zajęciach terapeutyczno-edukacyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (niepowodzenia edukacyjne, zaburzenia mowy, specyficzne trudności w uczeniu się; dysleksja, dyskalkulia). Z pomocy mogą korzystać rodzicie i opiekunowie w czasie zabaw i ćwiczeń z dziećmi w domu lub w świetlicy.

 

Wróć do: Liczenie