MS_teczka

Narzędzie diagnostyczne "Metoda Strukturalna, KOCP - nauka czytania i pisania"

Typ: Diagnoza i terapia
490,00 zł

Cena sprzedaży netto: 466,67 zł
Metoda Strukturalna, KOCP - PAKIET. Metoda nauki czytania i pisania dla uczniów z deficytami rozwojowymi. PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY
Aby kupić ten produkt, należy w zamówieniu w polu Notatki i sugestie podać numer certyfikatu lub termin i miejsce planowanego szkolenia.

Opis

PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY. W PRZYPADKU PRZETARGÓW PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY. ZAKUPU NALEŻY DOKONAĆ Z TZW. WOLNEJ RĘKI.

Jakie są zalety Metody Strukturalnej?

Metoda Strukturalna umożliwia opracowanie indywidualnego planu terapii – spersonalizowany program edukacyjny pozwala na znacznie efektywniejszą naukę. W pakiecie dostępnych jest pięć zestawów ćwiczeń zróżnicowanych pod względem stopnia trudności. Odpowiednie materiały ćwiczeniowe dobiera się z uwzględnieniem wyników uzyskanych w badaniu przeprowadzonym przy użyciu testu KOCP – Karty Oceny Czytania i Pisania. Dzięki temu poziom nauki pisania i czytania jest dostosowany do potrzeb i możliwości poznawczych konkretnego ucznia, co przekłada się na wysoką skuteczność tej metody. Oprócz tego ogromną zaletą Metody Strukturalnej jest także to, że zakłada systematyczność ćwiczeń i ścisłą współpracę terapeuty lub nauczyciela z środowiskiem domowym ucznia.

 

Autor: Joanna Guzik-Iwińska

Pakiet Metoda Strukturalna oraz Karty Oceny Czytania i Pisania KOCP to nowatorskie rozwiązanie metodyczne przeznaczone do diagnozy i terapii trudności w czytaniu i pisaniu.

Narzędzie diagnostyczne KOCP przeznaczone jest do szczegółowej diagnozy poziomu czytania i pisania oraz uwarunkowań procesu nabywania tych umiejętności (funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej). Nauczyciel / terapeuta, na podstawie wyników badania narzędziem KOCP uzyskuje informacje o przyczynach trudności w nauce czytania i pisania.   

Metoda Strukturalna jest bezpośrednio powiązana z KOCP – umożliwia podjęcie nauki / terapii trudności w czytaniu i pisaniu dostosowanej do potrzeb i możliwości konkretnego ucznia.

Metoda Strukturalna zalicza się do analityczno-syntetycznych, sekwencyjnych metod nauki czytania i pisania w oparciu o sylaby. Uwzględnia wieloetapowość procesu nabywania umiejętności czytania i pisania. Pomoce do nauki umożliwiają intensywny trening i automatyzację tych umiejętności.

Metoda Strukturalna jest skuteczna w pracy z osobami, u których występują trudności w czytaniu i pisaniu ze względu na deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych, poznawczych, oraz zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej.

Deficyty te występują najczęściej u osób z:

 • dysleksją rozwojową,
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • niedosłuchem,
 • niedowidzeniem,
 • dyslalią,
 • dyzartrią,
 • afazją,
 • ADHD,
 • autyzmem i zespołem Aspergera,
 • zaburzeniami zachowania,
 • innymi problemami utrudniającymi nabywanie umiejętności czytania i pisania (np. utratą tych umiejętności po udarach).

Metoda Strukturalna opiera się na pięciu elementach:

 1. Diagnozie poziomu umiejętności czytania i pisania oraz funkcji percepcyjno-motorycznych uczestniczących w tych czynnościach (KOCP - Karty Oceny Czytania i Pisania).
 2. Motywacji do nauki czytania i pisania podlegającej ocenie wstępnej oraz stosowaniu odpowiednich wzmocnień podczas terapii w celu wytworzenia motywacji wewnętrznej do nauki.
 3. Terapiiz wykorzystaniem odpowiednio skonstruowanego programu z wykorzystaniem pięciu zestawów ćwiczeń w czytaniu i pisaniu oraz ćwiczeń dodatkowych.
 4. Współpracy nauczyciela/ terapeuty ze środowiskiem domowym ucznia.
 5. Systematyczności ćwiczeń.

Wysoka skuteczność Metody Strukturalnej została potwierdzona w eksperymentalnych badaniach naukowych prowadzonych w ramach doktoratu obronionego na Uniwersytecie Śląski przez autorkę metody dr Joannę Guzik-Iwińską (promotor rozprawy: prof. dr hab. Zenon Gajdzica, recenzenci: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz,  prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur).

Pakiet Metoda Strukturalna zawiera:

 1. Podręcznik Metoda Strukturalna,
 2. Karty badania KOCP, 
 3. Instrukcje szczegółowe – i-KOCP,
 4. Materiały diagnostyczne KOCP:
      •    książeczka,
      •    liniatura,
      •    przesłona,
      •    ołówek.
  5. Materiały terapeutyczne Metoda Strukturalna:
     •    ćwiczenia do nauki czytania i pisania Metodą Strukturalną - część 1. Czytaj więcej ...
     •    ćwiczenia do nauki czytania i pisania Metodą Strukturalną - część 2. Czytaj więcej ...
     •    ćwiczenia do nauki czytania i pisania Metodą Strukturalną - część 3. Czytaj więcej ...
     •    ćwiczenia do nauki czytania i pisania Metodą Strukturalną - część 4. Czytaj więcej ...
     •    ćwiczenia do nauki czytania i pisania Metodą Strukturalną - część 5. Czytaj więcej ...
     •    tabele do ćwiczeń w czytania sylab – 4 części (komplet).   

 6. Tabele do ćwiczeń w czytania sylab – 4 części (komplet),
 7. Arkusz systematyczności i postępów w nauce czytania i pisania Metodą Strukturalną,
 8. Kwestionariusz oceny zaangażowania rodziców/opiekunów w naukę czytania i pisania.

UWAGA!!! W trosce o prawidłowe wykorzystanie metody nauki czytania i pisania oraz rzetelną diagnozę, z Metody Strukturalnej korzystać mogą jedynie osoby, które ukończyły szkolenie prowadzone przez autorkę i otrzymały certyfikat

Adresatem szkolenia są: osoby posiadające operatywną wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii rozwojowej: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, psycholodzy, logopedzi, neurologopedzi, terapeuci pedagogiczni i inni.
Wydawnictwo Komlogo organizuje szkolenia dla placówek - tel. kontaktowy 32 233-54-71, 504-245-737, e-mail info@komlogo.pl.

 Zobacz terminy najbliższych szkoleń z narzędzia Metoda Strukturalna - nauka czytania i pisania

Wróć do: Czytanie