KORP_glowne

Test "Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP"

4490,00 zł

Cena sprzedaży netto: 4203,84 zł
Test służący do oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia.
Aby kupić ten produkt, należy w zamówieniu w polu Notatki i sugestie podać numer certyfikatu lub termin i miejsce planowanego szkolenia.

Opis

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKUPU I FAKTURY:

Pozycje na fakturze VAT % Cena detaliczna BRUTTO
Test KORP - materiał merytoryczny 5 4 490 zł
Test KORP - pomoce do diagnozy 23
Program KomKOD moduł KORP - licencja 12 miesięcy 23

PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY. W PRZYPADKU PRZETARGÓW PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY. ZAKUPU NALEŻY DOKONAĆ Z TZW. WOLNEJ RĘKI.


Autorki: Elżbieta Bogacz, Anna Bogacz-Rybczak, Joanna Gruba

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP to test przeznaczony do oceny rozwoju dziecka. Pozwala na ustalenie, czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Narzędzie jest standaryzowane i normalizowane na populacji dzieci polskich.

KORP jest adresowany do pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz innych specjalistów, którzy dokonują oceny rozwoju psychoruchowego dzieci.

Badanie testem umożliwia diagnozę dzieci w 13 grupach wiekowych w sferach:

A. Rozwój ruchowy
B. Motoryka precyzyjna i lateralizacja
C. Spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa
D. Komunikowanie się i mowa
E. Emocje i relacje społeczne
F. Funkcje behawioralne
G. Wiedza i umiejętności – obszar oceniający umiejętności przedszkolne i szkolne (dla dzieci w wieku od 3;0 do 9;11 r.ż.)

Test zawiera:

1. Roczną licencję na program KomKOD moduł KORP.

Przejdź do strony programu.

Krótki film o teście KORP.

 2. Materiał merytoryczny:

 • podręcznik z teoretycznymi założeniami testu i jego głównymi cechami oraz charakterystyką grupy normalizacyjnej i własnościami psychometrycznymi testu,
 • instrukcje szczegółowe z opisem, wykonaniem i oceną wszystkich prób diagnostycznych,
 • karty diagnostyczne:
  • KORP-A – karty do zapisu prawidłowo i nieprawidłowo wykonywanych prób,
  • KORP-B – karty do oceny umiejętność według sfer rozwojowych,
  • KORP-PRE – karty do wstępnej oceny poziomu rozwoju dziecka podejrzanego o opóźnienia i dysharmonie rozwojowe. Ocena kartami KORP-PRE pozwala szybko i prawidłowo dobrać poziom wyjściowy do badania kartami KORP,
   Krótki film o KORP-PRE.
  • KORP-P – karta podsumowania, z profilem rozwoju i wnioskami diagnostycznymi,
  • KORP-O – karta obserwacji zachowania dziecka,
  • KORP-W – karta wywiadu z rodzicem/opiekunem.

 3. Standaryzowane pomoce diagnostyczne potrzebne do przeprowadzenia badania:

 • książeczka Materiał diagnostyczny,
 • unikalne zabawki i pomoce,
 • unikalne materiały obrazkowe i tekstowe.

Pomoce w kolejności alfabetycznej – PDF

UWAGA! Pomoce testu KORP można wykorzystywać tylko do diagnozy.

Nie wolno używać ich na zajęciach terapeutycznych i w zabawie.
Nie wolno używać zamienników pomocy diagnostycznych.

Diagnozę testem KORP mogą przeprowadzać jedynie osoby, które ukończyły szkolenie prowadzone przez autorki i otrzymały certyfikat. Jest to spowodowane koniecznością prawidłowego wykorzystania narzędzia i przeprowadzenia rzetelnej diagnozy.

 

Test KORP otrzymał recenzje wybitnych specjalistów zajmujących się rozwojem, diagnozą i terapią dzieci:

 • prof. dr hab. Maria Kielar-Turska – psycholog,
 • prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel – pediatra, genetyk,
 • dr Teresa Kaczan – neurologopeda, oligofrenopedagogog, terapeuta metody Castillo Moralesa,
 • mgr Aleksandra Łada – neurologopeda, specjalista NDT SLT, Senior Tutor.

 

Programy KomKOD moduł KORP oraz KomKOD moduł KORP-PT służą do zarządzania procesem diagnostyczno-terapeutycznym przy użyciu testu KORP.

Krótki film o programie KomKOD.

Z programu KomKOD moduł KORP mogą korzystać osoby, które:

 • ukończyły szkolenie z testu KORP i uzyskały certyfikat,
 • kupiły lub posiadają udokumentowany dostęp (np. w miejscu pracy) do testu KORP (materiał merytoryczny i pomoce diagnostyczne).

Po upływie roku można przedłużyć licencję na okres:

 Wymagania systemowe programu KomKOD: https://dit.komlogo.pl/wymagania-komkod

 Program umożliwia:

 • elektroniczne wypełnianie kart diagnozy,
 • podsumowywanie wyników badania,
 • generowanie indywidualnych kart badania dostosowanych do poszczególnych etapów badania,
 • tworzenie graficznego profilu umiejętności rozwojowych dzieci w każdym badanym obszarze,
 • generowanie diagnoz opisowych,
 • przechowywanie diagnoz KORP w wersji elektronicznej,
 • automatyczne tworzenie programów terapii w module KORP-PT.

 

KORP - Programy Terapii to kompleksowa, wykorzystująca wielospecjalistyczną wiedzę strategia terapeutyczna, opracowana w celu wspomagania rozwoju dziecka z opóźnieniami psychoruchowymi i zaburzeniami rozwojowymi.

W KORP-PT specjalista zyskuje dostęp do bazy ponad 4000 ćwiczeń terapeutycznych (od 5 do 10 ćwiczeń dla każdej niewykonanej próby diagnostycznej w obrębie poszczególnych kategorii). Do dużej części ćwiczeń zostały nagrane filmy prezentujące proces terapii z udziałem dzieci. Zestawy ćwiczeń terapeutycznych obejmują wszystkie przedziały wiekowe oraz sfery i kategorie rozwoju oceniane przez KORP.

KORP-PT umożliwia specjalistom prowadzącym diagnozę za pomocą testu KORP opracowywać i wdrażać indywidualne programy terapii. Wyniki badania KORP wyznaczają poziom i zakres terapii w odniesieniu do wszystkich sfer rozwoju oraz pozwalają na dobór ćwiczeń, które są ukierunkowane na szczególne potrzeby rozwojowe badanego dziecka.

Z programu KomKOD moduł KORP-PT mogą korzystać użytkownicy testu KORP, którzy ukończyli szkolenie z KORP-PT i uzyskali certyfikat umożliwiający dostęp do programów terapii.


Wydawnictwo Komlogo organizuje szkolenia.

tel. kontaktowy 32 233 54 71, 504 245 737,

e-mail info@komlogo.pl             

Zobacz terminy najbliższych szkoleń z testu KORP

Wróć do: Diagnoza