kold_teczka kopia

Test "Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD"

1990,00 zł

Cena sprzedaży netto: 1864,34 zł
Test służący do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia.
Aby kupić ten produkt, należy w zamówieniu w polu Notatki i sugestie podać numer certyfikatu lub termin i miejsce planowanego szkolenia.

Opis

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKUPU I FAKTURY:

Pozycje na fakturze VAT % Cena detaliczna BRUTTO
Test KOLD - materiał merytoryczny 5 1 990 zł
Test KOLD - pomoce do diagnozy 23
Program KomKOD moduł KOLD - licencja 12 miesięcy 23

PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY. W PRZYPADKU PRZETARGÓW PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY. ZAKUPU NALEŻY DOKONAĆ Z TZW. WOLNEJ RĘKI.

Autorka: Joanna Gruba

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD to test służący do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Test uzyskał pozytywną rekomendację Polskiego Związku Logopedów.

Konstrukcja testu KOLD umożliwia szybką i sprawną ocenę umiejętności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, czy badane dziecko rozwija się w poszczególnych obszarach badania logopedycznego prawidłowo, czy wykazuje nieprawidłowości. Zobacz krótki film o teście KOLD.

KOLD jest adresowany do logopedów i neurologopedów. Badanie testem umożliwia diagnozę dzieci w 12 grupach wiekowych w następujących obszarach:

A. Rozumienie mowy
B. Nadawanie mowy
C. Reakcje słuchowe
D. Narządy mowy
E. Artykulacja i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia)
F. Umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia)

Test zawiera:

1. Materiał merytoryczny, który składa się z:
- podręcznika, w którym przedstawiono teoretyczne założenia testu i jego główne cechy oraz charakterystykę grupy normalizacyjnej i własności psychometryczne testu,
- instrukcji szczegółowych, które zwierają opis, wykonanie i ocenę wszystkich prób diagnostycznych wchodzących w skład testu,
- kart diagnostycznych, które służą do zapisu prawidłowo i nieprawidłowo wykonywanych prób przez dzieci.

2. Pomoce diagnostyczne umożliwiają logopedzie przeprowadzenie diagnozy z dzieckiem i składają się z:
- książeczki Materiał diagnostyczny,
- łyżeczki,
- okularów,
- imitacji zegarka,
- bransoletki,
- piórek,
- unikalnych materiałów obrazkowych i tekstowych.

3. Roczną licencję na program Komputerowe Karty Oceny Dziecka - KomKOD - moduł KOLD. Przejdź do strony pobrania programu.

UWAGA! Pomoce można wykorzystywać TYLKO do diagnoz. Nie wolno używać ich do zajęć terapeutycznych i do zabawy.
Nie wolno używać zamienników pomocy diagnostycznych.

Dodatkowo do testu KOLD dołączone są karty:
- KOLD-PRE służące do funkcjonalnej oceny dzieci posiadających diagnozy od innych specjalistów, np. dla dzieci z niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną, afazją,
- KOLD-W służące do zebrania informacji o rozwoju dziecka podczas wywiadu przeprowadzonego z rodzicem bądź opiekunem,
- KOLD-U służące do badań uzupełniających, które obejmują orientacyjne badanie: motoryki dużej, modelu lateralizacji, grafomotoryki, percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i pamięci wzrokowej.

Dla dzieci słabowidzących można dokupić dużą książeczkę „Materiał diagnostyczny” i historyjkę obrazkową – czytaj więcej...

Komputerowe Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KomKOD moduł KOLD to program, który ułatwia zarządzanie diagnozami wykonanymi przy pomocy testu KOLD.
Zobacz krótki film o programie KomKOD.
Program umożliwia:
- przechowywanie diagnoz KOLD w wersji elektronicznej,
- tworzenie graficznego profilu rozwoju umiejętności logopedycznych dzieci w każdym badanym obszarze,
- generowanie diagnoz opisowych,
- automatyczne tworzenie programów terapii w module Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - Programy Terapii - KOLD-PT

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – Programy Terapii to zestaw ponad 3600 ćwiczeń terapeutycznych wspomagających terapię logopedyczną dziecka w wieku od 1. miesiąca do ukończenia 9. roku życia.

Po wprowadzeniu wyników diagnozy testem KOLD do programu komputerowego KomKOD program automatycznie generuje ćwiczenia terapeutyczne do każdej próby, której dziecko nie potrafi wykonać podczas diagnozy.

Wszystkie ćwiczenia w KOLD-PT są dokładnie opisane i zawierają: cel ogólny i szczegółowy, osiągane umiejętności, wykonanie i przebieg ćwiczenia oraz proponowane pomoce terapeutyczne.

KOLD-PT ma otwartą strukturę, co oznacza, że terapeuta oprócz ćwiczeń standardowo zamieszczonych w programie może dopisać własne ćwiczenia, ułatwiające dziecku nabywanie poszczególnych umiejętności.

Zobacz krótki film o module KOLD-PT.

Aby otrzymać dostęp do modułu KOLD w programie KomKOD, należy:
- ukończyć szkolenie z testu KOLD i uzyskać certyfikat,
- zakupić test KOLD w wersji tradycyjnej (materiał merytoryczny i pomoce diagnostyczne).
Pierwszy rok użytkowania programu KomKOD moduł KOLD jest bezpłatny. Po upływie roku można przedłużyć licencję na okres:
- 12 miesięcy - czytaj więcej...
- 24 miesiące - czytaj więcej...
- 36 miesięcy - czytaj więcej...

UWAGA! Osoby, które nie posiadają testu KOLD w wersji tradycyjnej i nie posiadają certyfikatu ze szkolenia z KOLD, nie mogą korzystać z modułu KOLD w programie KomKOD.
KomKod moduł KOLD - dostępna jest tylko wersja na system operacyjny WINDOWS (wersja: Windows 7 SP1 ESU, 8, 8.1, 10).


UWAGA! W trosce o prawidłowe wykorzystanie narzędzia i rzetelną diagnozę, z narzędzia KOLD korzystać mogą jedynie osoby, które ukończyły szkolenie prowadzone przez autorkę i otrzymały certyfikat.
Wydawnictwo Komlogo organizuje szkolenia dla placówek - tel. kontaktowy 32 233 54 71, 504 245 737,
e-mail info@komlogo.pl

Zobacz terminy najbliższych szkoleń z testu KOLD

Wróć do: Diagnoza