Powrót do listy

Barbara Milewska
woj. pomorskie
Gdynia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Gdyni
81-155 Gdynia
płk.Dąbka 277

PPP Nr 3 w Gdyni
81-155 Gdynia
płk. Dąbka 207