Kalendarz wydarzeń

Moje sylabki – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej  
Sobota, 20.11.2021, 09:00
Odsłon : 381  

 

 

Temat:

Moje sylabki – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej

Prowadzący:

mgr Agnieszka Fabisiak-Majcher

Forma:

Webinar

Termin:

20.11.2021

Godziny zajęć:

09.00-13.30

Miejsce :

on-line platforma webinarowa

Cena:

200 zł

Organizator:

Wydawnictwo WiR

warsztaty@wir-wydawnictwo.com

tel 12 655 11 01  

 

Webinar przeznaczony jest dla nauczycieli, logopedów i rodziców. Składa się z 2 części; koncentruje się na omówieniu poszczególnych umiejętności ogólnorozwojowych dziecka uczącego się czytać oraz prezentacji założeń, na których opiera się metoda Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® prof. Jagody Cieszyńskiej. Zaprezentowane zostaną nagrania wideo zajęć z dziećmi, podczas których wykorzystano omawiane ćwiczenia.

 

Program:

 

Godz. 9.00-11.30

Część 1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe a metoda symultaniczno-sekwencyjna

Omawiana jest analiza i synteza wzrokowa, ćwiczenia operacji myślowych (układanie sekwencji, pamięć symultaniczna i sekwencyjna, myślenie przyczynowo-skutkowe, umiejętność przeprowadzania klasyfikacji na materiale tematycznym i atematycznym), grafomotoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

 

15 minut przerwy

 

Godz. 11.45-13.30

Część 2. Metoda symultaniczno-sekwencyjna

Omawiane są szczegółowo procedury wykorzystywane na poszczególnych etapach nauki czytania (wprowadzanie poszczególnych sylab, wyrazów; procedura powtarzanie – rozumienie – nazywanie; sposób przechodzenia od czytania globalnego do sekwencyjnego; zasady tworzenia zdań i tekstów). Webinar opiera się na prezentacji i omawianiu filmów.


Koszt udziału:
200 zł

 

Zapisy: https://bit.ly/30kdY8Q

 

 

Miejsce Szkolenie online
Kontakt e-mail: warsztaty@wir-wydawnictwo.com, tel.: 12 655 11 01