SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna Nauka czytania - od sylaby do zdania
DIAGNOZA KOMLOGO

Kalendarz wydarzeń

Metoda Strukturalna, Karty Oceny Czytania i Pisania – KOCP. Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu  
Sobota, 16.10.2021, 09:00 - 15:00
Odsłon : 1777  

Temat:

Metoda Strukturalna, Karty Oceny Czytania i Pisania – KOCP. Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu

Prowadzący:

dr Joanna Guzik-Iwińska

Forma:

szkolenie online

Termin:

16.10.2021 r.

Godziny zajęć:

9.00-15.00 [sobota]

Miejsce :

INTERNET – PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Cena:

220 zł

Organizator:

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS

www.perfectus.edu.pl

szkolenia@perfectus.edu.pl

604-705-942

Rejestracja:

https://perfectus.edu.pl/produkt/metoda-strukturalna-diagnoza-i-terapia-trudnosci-w-czytaniu-i-pisaniu/

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Adresaci - nauczyciele:

edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni i specjalni, oligofrenopedagodzy, logopedzi pracujący w szkołach

Opis metody:

Metoda Strukturalna przeznaczona jest do nauki czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce oraz do intensywnej nauki czytania i pisania uczniów w normie rozwojowej znających większość liter.

Podstawą podjęcia nauki czytania lub terapii trudności jest dokładna diagnoza zawarta w specjalnie opracowanych Kartach Oceny Czytania i Pisania. Nauczyciel/terapeuta, na podstawie wyników badania narzędziem KOCP, uzyskuje informacje o przyczynach trudności w nauce czytania i pisania. Wyniki badania pozwalają na automatyczne dobranie zeszytu ćwiczeń i podjęcie nauki dostosowanej do potrzeb i możliwości konkretnego ucznia.

Prosta, powtarzalna instrukcja wykonywania ćwiczeń pozwala na nawiązanie efektywnej współpracy ze środowiskiem domowym dziecka i zapewnia regularność w nauce.

Prowadząca: dr Joanna Guzik-Iwińska – autorka Metody Strukturalnej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta z zakresu psychopedagogiki i stosowanej analizy zachowania. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Wykładowca akademicki, autorka wielu publikacji związanych tematycznie z procesem nabywania umiejętności czytania.

Treści szkoleniowe:

  1. Pojęcie czytania i pisania w Metodzie Strukturalnej.
  2. Uwarunkowania procesu nabywania umiejętności czytania i pisania.
  3. Narzędzia diagnostyczne Metody Strukturalnej – Karty Oceny Czytania i Pisania KOCP.
  4. Narzędzia terapeutyczne Metody Strukturalnej – ćwiczenia do nauki czytania i pisania.
  5. Konstruowanie programu nauki/ terapii z wykorzystaniem Metody Strukturalnej w oparciu o diagnozę z wykorzystaniem KOCP.
  6. Podsumowanie szkolenia.

 

#MS

#PAŹDZIERNIK2021

Miejsce online
Kontakt e-mail: szkolenia@perfectus.edu.pl, tel.: 604 705 942
Placówka posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Osoby, które ukończyły szkolenie uzyskują:
- zaświadczenie z akredytowanej Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS
- certyfikat produktowy „Komlogo”
- tytuł i wpis do rejestru terapeutów Metody Strukturalnej.