Kalendarz wydarzeń

Letnia Szkoła Logopedów i Psychologów  
Od Niedziela, 2.08.2020 -  08:00
Do Sobota, 8.08.2020 - 17:00
Odsłon : 55  

Letnia Szkoła Logopedów i Psychologów

     02- 08 .08.2020

 

    Terapia dzieci a terapia dorosłych z zaburzeniami mowy

 

Miejsce szkolenia  

Wola Gardzienicka 50 , gmina Piaski , 30 km od Lublina

Program szkolenia

-  Sygnały płynące z rynku usług logopedycznych i psychologicznych.

- Specyfika terapii dzieci z zaburzeniami mowy

- Specyfika terapii  młodzieży i dorosłych z zaburzeniami mowy. Jak unikać infantylizmu ?

- Rozwijanie umiejętności potrzebnych w terapii dzieci.

- Rozwijanie umiejętności terapeutycznych potrzebnych w terapii młodzieży i dorosłych.

- Ćwiczenia dla dzieci a ćwiczenia dla dorosłych. Budowanie kontaktu i relacji terapeutycznej.

- Kwestionariusz Diagnozy dla Potrzeb Terapii “ (KDPT)  i jego zastosowanie.

- Postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne z osobami z psychogennymi zaburzeniami mowy
  ( jąkanie , mutyzm , mowa bezładna ) w zależności od ich wieku

- Postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne z osobami z organicznymi zaburzeniami mowy
   ( afazja , dyzartria ) w zależności od ich wieku.

- Postępowanie z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w zależności od ich wieku  

- Postępowanie z osobami autystycznymi w zależności od ich wieku.

- Efektywność terapii dzieci a skuteczność terapii młodzieży i dorosłych.

Prowadzący szkolenie : prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski

Organizator szkolenia : Centrum Szkoleniowo - Terapeutyczne

Założenia  szkolenia

    O ile fizjoterapeuci i psychologowie preferują  terapię dorosłych , to logopedzi i neurologopedzi wolą pracować z dziećmi , coraz młodszymi. Ta różnica w podejściu wynika z kilku przyczyn , najważniejsze to niewłaściwy  model  kształcenia , stereotypowy  wizerunek , predyspozycje osobiste oraz doświadczenie zawodowe Tymczasem sygnały płynące z rynku usług logopedycznych i psychologicznych mówią  o potrzebie jego zrównoważonego zaspakajania  oraz zapotrzebowania na terapię  dzieci , młodzieży i dorosłych. Pacjenci w wieku dojrzewania lub dojrzałym  stanowią lukę marketingową , którą należy wypełnić  i czerpać z tego korzyści . Terapia dzieci różni się jednak zasadniczo od terapii dorosłych Każda z tych form postępowania wymaga opanowania odmiennych umiejętności terapeutycznych. Godzenie pracy z dziećmi oraz dorosłymi jest wielką sztuką , która natrafia na wiele przeszkód.

Cele szkolenia  :

- ukazanie specyfiki terapii osób z zaburzeniami mowy w zależności od ich wieku,

- rozwijanie umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych dostosowanych do wieku pacjenta,

- poznanie  nowego narzędzia diagnozowania (KDPT)

- opanowania metod Tarkowskiego  stosowanych w terapii osób z  zaburzeniami mowy

Miejsce i organizacja  szkolenia

            Miejsce szkolenia jest urocze, spokojne, klimatyczne i ciekawe turystycznie.
Jego uczestnicy będą  zakwaterowani nieodpłatnie  w gospodarstwie agroturystycznym , a osoby towarzyszące mogą zamieszkać  w pobliskim pensjonacie.

            Warsztaty prowadzone  są codziennie od poniedziałku do piątku od godz.  9 do 13 . Potem zaplanowana jest przerwa obiadowa . Następnie od godz. 14 do 16 odbywa się druga faza szkolenia pod nazwą Filmy, które uczą . Emitowane filmy mają dużą wartość estetyczną i terapeutyczną wraz z komentarzem . W czasie szkolenia zaplanowane jest także zwiedzanie dwóch atrakcyjnych miejscowości  ( Lublin, Zamość )

Opłata: koszt udziału w szkoleniu wynosi 1100 zł.

Płatność w formie jednorazowego  przelewu  na wskazane konto bankowe .

Zaświadczenie: uczestnicy szkolenia otrzymają  zaświadczenie o jego ukończeniu.

Materiały szkoleniowe:  Uczestnicy otrzymają bezpłatnie „Kwestionariusz Diagnozy dla PotrzebTerapii (KDPT)  w  opracowaniu Zbigniewa Tarkowskiego.

Informacje dodatkowe: udzielane są telefonicznie ( 506 24 – 99 – 85 )  lub mailowo (tarkowskizbigniew@wp.pl )

                                                                       Serdecznie zapraszam

                                                                         Zbigniew Tarkowski

 

 

          Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu są proszone o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres mailowy : tarkowskizbigniew@wp.pl 

                                      Osoby zainteresowane otrzymają pełny program szkolenia.

 

Karta zgłoszenia

                                               Letnia Szkoła Logopedów i Psychologów

                                                        Wola Gardzienicka , 02 -08.08.2020

Imię i nazwisko uczestnika : ………………………….......................................................................

zawód :……………………………………………..............................................................................

Adres:…………………………………………………………………………....................................

 tel. :………………………………e – mail :………………………………………………………...

Termin szkolenia :……………… …..................Miejsce szkolenia : …………………......................

Dane do wystawienia faktury :……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

             Zgłaszam udział w szkoleniu i zobowiązuję się do dokonania opłaty.

 

 

Data :    ………………………….                                          Podpis :……………………………

Miejsce Wola Gardzienicka k. Lublina
Kontakt e-mail: tarkowskizbigniew@wp.pl , tel.: 506 249 985