Kalendarz wydarzeń

NIE PATRZY, NIE SŁUCHA, NIE MÓWI. TRENING BAZOWYCH UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH  
Sobota, 4.07.2020, 09:00 - 16:00
Odsłon : 106  

 

 Temat:

     NIE PATRZY, NIE SŁUCHA, NIE MÓWI. TRENING BAZOWYCH UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH

Prowadzący:

 dr Marzena Machoś

Forma:

szkolenie

Termin:

04 lipca 2020 roku

Godziny zajęć:

09.00-16.00 [sobota], 8h dydaktycznych

Miejsce:

Kraków

Cena:

470 zł

Organizator:

Gabinet Logopedyczny „Kłębuszek”

www.klebuszek.com.pl

e-mail: gabinet.klebuszek@gmail.com

505-107-257

 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

               - logopedzi, rodzice, wychowawcy przedszkolni

   

Dr Marzena Machoś

logopeda, specjalistka wczesnej logopedii klinicznej, wykładowca na studiach podyplomowych na kilku uczelniach wyższych. Doktor Marzena Machoś jest zwolennikiem holistycznego podejścia do procesu terapii dziecka niemówiącego. Szkolenie prezentuję strategię wyrosłą na gruncie wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi z problemami w komunikowaniu się. Warsztatowa prezentacja budowania fundamentalnych zachowań komunikacyjnych u dziecka stanowi podejście eklektyczne, którego bazą jest normatywny rozwój funkcji poznawczych zdrowego dziecka. Niewątpliwą zaletą prezentowanego podejścia jest stosowanie w czasie terapii przedmiotów codziennego użytku. Dr Machoś jest autorką licznych artykułów, Kart Diagnozy Neurologopedycznej Niemowlęcia, programu stymulacji komunikacji dla małych dzieci, autorką pierwszego polskojęzycznego programu z zakresu dogoterapii i komunikacji, Kart obserwacji bazowych umiejętności komunikacyjnych i poradników Od zabawy do mówienia i Dla oczka i uszka, pierwsze dźwięki maluszka

 

 

Program:

 • 1. Wprowadzenie: rozwój umiejętności poznawczych 1 do 12 miesiąca życia, a praca ze starszym dzieckiem niemówiącym. Specyfika terapii pacjenta z deficytami w zakresie bazowych umiejętności komunikacyjnych.
 • 2. Po co baza? Rola czynności prymarnych i bazowych umiejętności poznawczych w rozwoju mowy.
 • 3. Autorskie karty diagnozy bazowych umiejętności komunikacyjnych (BUK, wydawnictwo Egro-Sum, 2017) - omówienie.
 • 4. Budowanie kontaktu wzrokowego
  • I. Lovaas
  • J. Cieszyńska
  • Propozycje autorskie (konkretne strategie):
  • Gradacja w budowaniu kontaktu wzrokowego (punkt, ruch, oko za ręką)
 • 5. Bazowy trening słuchowy:
  • Nauka reagowania na dźwięk
  • Podążanie za źródłem dźwięku
  • Identyfikacja źródła dźwięku
  • Pamięć słuchowa
 • 6. Nauka budowania wspólnego pola uwagi.
 • 7. Oko-ręka a mowa.
 • 8. Gest wskazywania palcem, a budowanie rozumienia.
 • 9. Pamięć słuchowa, pamięć ruchowa, pamięć wzrokowa.
 • 10. Nauka imitacji (od ruchu ręki do ruchu języka).
 • 11. Dźwięki prymarne.

 

 

Metody: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne

 

 

 Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach kawowych.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

  Zapisy na stronie www.klebuszek.com.pl w zakładce szkolenia.

 

 

Miejsce Kraków
Kontakt e-mail: gabinet.klebuszek@gmail.com, tel.: 505-107-257