Kalendarz wydarzeń

Masaż logopedyczny dla zaawansowanych – podejście praktyczne (moduł II)  
Sobota, 18.04.2020, 09:00 - 15:00
Odsłon : 30  

 

Temat

Masaż logopedyczny dla zaawansowanych – podejście praktyczne (moduł II)

Prowadzący:

mgr Aleksandra Kaczyńska - Pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, neurologopeda, protetyk słuchu, terapeuta ręki. Założycielka Centrum Terapeutycznego i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im.M.Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Policealne Studium Medyczne w Warszawie. Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, terapeutą pedagogicznym, protetykiem słuchu, logopedą, a przede wszystkim neurologopedą. Dodatkowo ukończyła wiele kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, dzięki czemu jest certyfikowanym terapeutą ręki, terapeutą widzenia, terapeutą taktylnym, diagnostą w zakresie dysleksji i trudności w uczeniu się, trenerem umiejętności społecznych, specjalistą od Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji, nauczycielem symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania, diagnostą pedagogicznym w zakresie Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (CAPD), diagnostą Profilem Psychoedukacyjnym Schoplera PEP-R, trenerem umiejętności karmienia. Ukończyła Kurs Metody Castillo Morales – Agrentina Cordoba (I i II Nivel).

Forma:

warsztaty

Czas trwania:

18 kwietnia 2020 r.

Godziny zajęć:

09:00-15:00

Miejsce :

Wrocław

Cena:

370 zł

Organizator:

Instytut Edukacji Logopedycznej

www.instytutlogopedyczny.pl

biuro@instytutlogopedyczny.pl

tel. 505 255 435

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie – Masażu logopedycznego od podstaw (moduł I)

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy na temat manualnego masażu twarzy pacjenta z dysfunckją neuromotoryczną oraz doskonalenie umiejętności stosowania w masażu technik mających na celu przygotowanie pacjenta z dysfunkcją neuromotoryczną do treningu karmienia.

Zakres treści:

1.Wywiad biologiczno-środowiskowy oraz kwestionariusze, które stanowią integralną część diagnozy logopedycznej. Ukierunkowanie na pacjenta z dysfunkcją neuromotoryczną.
2. Masaż manualny twarzy (rozwinięcie o techniki pracy dostosowane do konkretnych wyzwań rozwojowych)– odpowiednio dostosowane techniki pracy z pacjentem z m.in.: MPD, zespołem Downa, zespołem Pradera-Williego, zespołem Williamsa.
- głaskanie,
- rozcieranie,
- wibracja,
- ugniatanie.
3. Praca z tubkami żuchwowymi i wykorzystanie ich w masażu logopedycznym. Praktyczne strategie postępowania w zaburzeniach napięcia mięśniowego okolicy orofacjalnej, strategie pracy w sygmatyzmie międzyzębowym i bocznym.
4. Masaż w połączeniu ze stymulacjami intraoralnymi, mającymi na celu przygotowanie pacjenta z dysfunkcją neuromotoryczną do treningu karmienia.
5. Warsztat z analizą studium przypadku.

W celu aplikacji na szkolenie należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy:

https://instytutlogopedyczny.pl/wroclaw/205-masaz-logopedyczny-dla-zaawansowanych-podejscie-praktyczne-modul-ii.html

Miejsce Wrocław
Kontakt email: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel. 505 255 435
Na szkolenie można uzyskać do 80% dofinansowania przez Bazę Usług Rozwojowych.