komlogo

Kalendarz wydarzeń

Metoda Strukturalna, Karty Oceny Czytania i Pisania – KOCP. Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu  
Sobota, 28.03.2020, 09:00 - 15:00
Odsłon : 49  

 

Temat:

Metoda Strukturalna, Karty Oceny Czytania i Pisania – KOCP. Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu

Prowadzący:

dr Joanna Guzik-Iwińska

Forma:

Szkolenie certyfikowane

Termin:

28.03.2020

Godziny zajęć:

9.00  - 15.00

Miejsce:

Książnice SP im. Św. Kingi w Książnicach

Cena:

 250,00 zł

Organizator:

Joanna Guzik-Iwińska

Rejestracja:

Joanna Guzik-Iwińska; tel:  604443709;  joannaiwinska@wp.pl

Nr konta: 36 1050 1298 1000 0091 1874 6875

Tytuł: imię i nazwisko uczestnika + szkolenie MS 29.02.2020

 

 

PROWADZĄCY

            dr Joanna Guzik-Iwińska – autorka Metody Strukturalnej, pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta z zakresu psychopedagogiki, wykładowca akademicki, doradca metodyczny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Zajmuje się diagnozą
i terapią uczniów z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej i terapii psychopedagogicznej.

 

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie adresowane jest do osób posiadających operatywną wiedzę z zakresu pedagogiki
i psychologii rozwojowej ─ nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i innych specjalistów.

            Ukończenie szkolenia i uzyskanie certyfikatu daje uprawnienia do wykorzystywania Metody Strukturalnej oraz Kart Oceny Czytania i Pisania KOCP w praktyce zawodowej.

 

TEMATYKA

Metoda Strukturalna oraz Karty Oceny Czytania i Pisania KOCP to nowatorskie rozwiązanie metodyczne przeznaczone do diagnozy i terapii trudności w czytaniu i pisaniu.

Metoda Strukturalna jest skuteczna w pracy z osobami, u których występują trudności
w czytaniu i pisaniu ze względu na deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych oraz zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej. Najczęściej są to osoby
z
dysleksją rozwojową, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, niedowidzeniem, ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, afazją i innymi problemami utrudniającymi nabywanie umiejętności czytania i pisania lub utratą tych umiejętności np. po udarach.

Narzędzie diagnostyczne KOCP przeznaczone jest do szczegółowej diagnozy poziomu czytania i pisania oraz uwarunkowań procesu nabywania tych umiejętności (funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej). Nauczyciel/ terapeuta, na podstawie wyników badania narzędziem KOCP, uzyskuje informacje o przyczynach trudności w nauce czytania i pisania.   

Metoda Strukturalna jest bezpośrednio powiązana z KOCP – umożliwia podjęcie nauki/  terapii trudności w czytaniu i pisaniu dostosowanej do potrzeb i możliwości konkretnego ucznia. Metoda Strukturalna zalicza się do sekwencyjnych metod nauki czytania i pisania
w oparciu o sylaby. Uwzględnia wieloetapowość procesu nabywania umiejętności czytania
i pisania. Pomoce do nauki umożliwiają intensywny trening i automatyzację tych umiejętności.

Wysoka skuteczność Metody Strukturalnej została potwierdzona w eksperymentalnych badaniach naukowych prowadzonych w ramach doktoratu obronionego na Uniwersytecie Śląski przez autorkę metody dr Joannę Guzik-Iwińską (promotor rozprawy: prof. dr hab. Zenon Gajdzica, recenzenci: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz,  prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur).

Przeszkoleni terapeuci Metody Strukturalnej zgłaszają spektakularne sukcesy uczniów w nauce czytania zarówno w Polsce jak i za granicą (szczególnie dzieci polskich imigrantów, dla których język polski jest pierwszym językiem, a jednocześnie uczą się języka obowiązującego w miejscu zamieszkania).

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Lp.

Temat

Czas trwania

Metody pracy

1.

Pojęcie czytania i pisania w Metodzie Strukturalnej. Uwarunkowania procesu nabywania umiejętności czytania i pisania.

1,5h

Wykład

3.

Narzędzia diagnostyczne Metody Strukturalnej – Karty Oceny Czytania i Pisania KOCP.

2h

Prezentacja narzędzia, film demonstracyjny, analiza filmu, zastosowanie praktyczne na przykładzie.

4.

Narzędzia terapeutyczne Metody Strukturalnej – ćwiczenia do nauki czytania i pisania.

2h

Prezentacja pomocy terapeutycznych, filmy demonstracyjne, analizy przypadków.

 

Konstruowanie programu nauki/ terapii z wykorzystaniem Metody Strukturalnej w oparciu o diagnozę z wykorzystaniem KOCP.

1h

Warsztat – praca w dwuosobowych grupach.

5.

Podsumowanie szkolenia.

0,5h

Dyskusja, pytania i odpowiedzi, ewaluacja szkolenia.

 

#MS

Miejsce Książnice koło Krakowa
Kontakt e-mail: joannaiwinska@wp.pl, tel.: 604 443 709