Kalendarz wydarzeń

Trening Umiejętności Społecznych – szkolenie certyfikowane.  
Od Piątek, 17.01.2020 -  10:00
Do Niedziela, 19.01.2020 - 18:00
Odsłon : 42  

Temat:             Trening Umiejętności Społecznych – szkolenie certyfikowane.

 Prowadzący:     Irena Sosin, Katarzyna Hipsz, Anna Wielgo, Artur Terpiłowski

 Forma:             szkolenie

 Termin:            17-18-19 stycznia 2020 r.

 Godziny zajęć: 

Piątek:             10:00-18:00

Sobota:            9:00-18:20

Niedziela:         10:00-18:00

 

Miejsce:           Warszawa, ul. Woronicza 15/100

 Cena:               850 zł

 Organizator:     Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

                        www.cwro.edu.pl

                        m.glebicka@cwro.edu.pl

                        22 847 95 41

 

 

ADRESACI SZKOLENIA

Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci pedagogiczni, wychowawcy (także świetlic terapeutycznych), opiekunowie, Rodzice oraz wszystkie inne osoby pracujące z dziećmi z trudnościami w obszarze komunikacji społecznej.

OPIS:

Uczestnicy, oprócz zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu, zgodnego z wymogami MENu otrzymają także Certyfikat Trenera TUS Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości*, potwierdzający zdobycie umiejętności  do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych (w tym ADHD), dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz dla dzieci ze spektrum autyzmu.

* Uczestnicy posiadają uprawnienia do prowadzenia treningu TUS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Rozporządzenie to bardzo dokładnie określa wymagane wykształcenie i tylko połączenie tych kwalifikacji ze zdobytą wiedzą na szkoleniu pozwoli Państwu używać zdobytych u nas umiejętności.

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych socjoterapeutów i terapeutów posiadających wieloletnią praktykę kliniczną w prowadzeniu grup. 

Nauczycieli akademickich studiów podyplomowych Wydziału Nauk Medycznych Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie.

Szkolenie prowadzą:

Irena Sosin (część I)

Katarzyna Hipsz (część II)

Anna Wielgo (część III)

Artur Terpiłowski (część IV)

Uwaga! Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00260/2017 oznacza to możliwość finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych przez Urząd Pracy.

CEL SZKOLENIA:

Poprawa funkcjonowania dzieci w sytuacjach społecznych. Zmiana niepożądanych  zachowań na akceptowane społecznie.

PROGRAM SZKOLENIA:

Ramowy program:

 • Warsztat trenera TUS – trening  umiejętności niezbędnych do prowadzenia grupy TUS
 • Trening rozwijający umiejętności  w zakresie kompetencji społecznych
 • Trening wzmacniający i rozwijający umiejętności interpersonalne
 • Trening umiejętności komunikacyjnych
 • Trening zachowań akceptowanych społecznie w oparciu o korekcję niepożądanych
 • Rozwój samoświadomości i samoregulacji emocji ( rozpoznawanie, potrzeby, praktyka)
 • Trening umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • Odreagowanie napięć
 • Trening podstawowych  umiejętności z zakresu rozwoju emocjonalnego i społecznego w oparciu o paradygmat poznawczo-behawioralny

I Warsztat trenera TUS. Umiejętności praktyczne.  piątek 10-18 Irena Sosin 10 g dyd.

 • dynamika grupy
 • proces grupowy
 • trudności, kryzysy grupowe
 • przeciwdziałania.
  • Dojrzałość emocjonalna – samoregulacja – ćwiczenia
  • Normy moralne- ćwiczenia
  • Wprowadzenie do teorii rozwoju w oparciu o paradygmat poznawczo-behawioralny

II Komunikacja Interpersonalna  sobota 09-13 Katarzyna Hipsz 5 g dyd

 • poziomy komunikacji
 • mowa ciała
 • asertywność
 • zarządzanie stresem

 

III  Zajęcia warsztatowe z elementami Treningu Zastępowania Agresji Art.  sobota 13:20-18:20 Anna Wielgo 6 g dyd

 • alternatywy wobec agresywnych sposobów zachowania i umiejętność ich stosowania (w tym radzenie sobie ze złością, nadpobudliwością)
 • praca nad własną impulsywnością- radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • rozwój myślenia moralnego, społecznego

 

IV Kształtowanie umiejętności społecznych w tym komunikacyjnych ucznia ze spektrum autyzmu. niedziela 10-18 Artur Terpiłowski 10 g dyd

 • specyfika Treningu Umiejętności Społecznych ucznia ze spektrum autyzmu.
 • wzmacnianie zachowań pożądanych w trakcie treningu
 • strategie postepowania wobec zachowań niepożądanych w trakcie TUS

 

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Monika Głębicka

m.glebicka@cwro.edu.pl

22 847 95 41

 

Miejsce Warszawa
Kontakt e-mail: m.glebicka@cwro.edu.pl, tel.: 22 847 95 41