Kalendarz wydarzeń

Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF – test do badania słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat. Ocena prawidłowego i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka. Warsztaty z projektowaniem terapii słuchu fonemowego.  
Sobota, 7.12.2019, 09:00 - 13:00
Odsłon : 32  

 

 

Temat:

Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF – test do badania słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat. Ocena prawidłowego i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka. Warsztaty z projektowaniem terapii słuchu fonemowego.

Prowadzący:

Karolina Spałek

Forma:

warsztat

Termin:

07.12.2019

Godziny zajęć:

9.00 – 13.00

Miejsce :

Tarnowskie Góry

Cena:

250zł

Organizator:

 karolina.spalek@gmail.com tel: 504 699 575

formularz zgłoszeniowy: https://tiny.pl/tjh17

Dla kogo przeznaczona jest warsztat?

Warsztat adresowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, psychologów, logopedów, neurologopedów oraz innych osób zajmujących się oceną słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat., którzy chcą dokonać oceny słuchu fonemowego dziecka w wieku od trzech do siedmiu i pół lat, a także zaprojektować skuteczną terapię słuchu fonemowego jako istotnego elementu terapii mowy. 

Tematyka:

Karty Oceny Słuchu Fonemowego - KOSF są pierwszym polskojęzycznym standaryzowanym testem przeznaczonym do oceny słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat. Pozwalają na ustalenie poziomu słuchu badanego dziecka w danej grupie wiekowej. Przeznaczony jest do badań diagnostycznych, przeprowadzanych przez nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, psychologów, logopedów, neurologopedów oraz innych osób zajmujących się oceną słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat. Ocena prawidłowego i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka. Warsztaty z projektowaniem terapii słuchu fonemowego.

 

Badanie KOSF-em obejmuje 4 grupy wiekowe: od trzeciego, od czwartego, od piątego i od szóstego roku życia. Konstrukcja testu umożliwia szybką i sprawną ocenę słuchu fonemowego dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, czy badane dziecko prezentuje prawidłowy rozwój słuchu fonemowego, czy wykazuje nieprawidłowości.

 

Program szkolenia:

 1. Teoretyczne ujęcie słuchu fonemowego:
 2. Karty Oceny Słuchu Fonemowego na tle innych narzędzi do diagnozy słuchu fonemowego
 3. Charakterystyka Kart Oceny Słuchu Fonemowego jako narzędzia diagnostycznego
 4. Prezentacja wnętrza teczki KOSF
 5. Omówienie karty diagnozy
 6. Procedura badania testem KOSF
 7. Prezentacja filmów przedstawiających prawidłowe badanie testem KOSF
 8. Obliczanie i interpretacja wyników, wnioski diagnostyczne
 9. Praktyczne zastosowanie testu KOSF dla dzieci w wieku przedszkolnym: analiza przypadku.
 10. Projektowanie terapii słuchu fonemowego
 11. Zaprezentowanie ćwiczeń oraz materiałów do terapii
 12. KOM-Kod – komputerowe wsparcie diagnozy KOSF
 13. Pogłębienie diagnozy innymi narzędziami – przedstawienie innych narzędzi do diagnozy KOMLOGO

 

 

 #KOSF

 

Miejsce Tarnowskie Góry
Kontakt  e-mail: karolina.spalek@gmail.com tel: 504 699 575
Formularz kontaktowy: https://tiny.pl/tjh17