Kalendarz wydarzeń

Afazja dziecięca a niepełnosprawność intelektualna Diagnoza różnicowa i terapia metodą WST  
Sobota, 23.11.2019, 09:00 - 15:00
Odsłon : 67  

Temat:

Afazja dziecięca a niepełnosprawność intelektualna.

Diagnoza różnicowa i terapia metodą WST.

Prowadzący:

prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski

Forma:

Warsztaty

Termin:

23.11.2019r. [sobota]

Godziny zajęć:

9.00 do 15.00 (8 godz. dydaktycznych)

Miejsce :

Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 24/1A

Cena:

390 zł przy wpłacie do dnia 31.08.2019r.

420 zł przy wpłacie od dnia 01.09.2019r. do dnia 30.09.2019r.

450 zł przy wpłacie od dnia 01.10.2019r.

Organizator:

AFALOG Centrum Szkoleń Neurologopedycznych
tel. 606 694 219

szkolenia@afalog.pl

 

Dla kogo przeznaczona jest konferencja?

Warsztaty przeznaczone są dla logopedów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli, rodziców, studentów kierunków pedagogicznych i pokrewnych.

 

Prowadzący:

 

Prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski /patolog mowy/, twórca i kierownik Zakładu Patologii i Rehabilitacji Mowy AM w Lublinie oraz wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii
i Turystyki w Kielcach. Założyciel i prezes Fundacji „Orator”. Twórca i przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Mowy. Członek Komisji Ekspertów do spraw specjalizacji w dziedzinie neurologopedii przy Ministrze Zdrowia. Specjalista w dziedzinie neurologopedii. Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie nauczania przedsiębiorczości. Autor 110 publikacji z dziedziny patologii mowy, komunikacji słownej, zarządzania organizacjami non - profit i przedsiębiorczości, które dotyczą głównie jąkania, mowy bezładnej oraz komunikacji słownej. Autor pierwszych polskich testów logopedycznych: Testu Sprawności Językowej, Przesiewowego Testu Logopedycznego, Testu Słownika Dziecka oraz Kwestionariusza Niepłynności Mówienia.

 I. Założenia i cele szkolenia

 

Afazja dziecięca jest rozpoznawana coraz częściej. Zjawisko to prawdopodobnie nasili się
w związku z Rozporządzeniem MEN  z dnia 25.08.2017  w którym przyznano dzieciom
z tym zaburzeniem   status niepełnosprawności oraz nadano pewne korzyści edukacyjne. Można z nich korzystać na podstawie niezbyt fortunnej diagnozy: „niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja”. Tymczasem praktyka pokazuje , że nieprawidłowości w zakresie motoryki rejestruje się w tym przypadku rzadko. O wiele istotniejsze znaczenie ma natomiast różnicowanie afazji dziecięcej oraz niepełnosprawności intelektualnej, szczególnie w stopniu głębszym.  Diagnoza dyferencjalna stanowi tu duże wyzwanie dla logopedy i psychologa, której konsekwencje są bardzo poważne. Jej wynik rzutuje bowiem na opracowanie programu edukacyjno – terapeutycznego, który powinien być dostosowany do faktycznych potrzeb
i możliwości dziecka. O jego efektywności będzie decydowało w znacznej mierze trafne rozpoznanie afazji dziecięcej i jej odróżnienie od niepełnosprawności intelektualnej,
o czym się nie pisze, a ma przecież fundamentalne znaczenie.

 

 

 II. Program

 

 1. Pojęcie afazji dziecięcej i kryteria jej rozpoznawania.
 2. Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej i kryteria jego rozpoznawanie.
 3. Przyczyny afazji dziecięcej a przyczyny niepełnosprawności intelektualnej.
 4. Kryteria diagnozy różnicowej afazji dziecięcej i niepełnosprawności intelektualnej.
 5. Afazja dziecięca , niepełnosprawność intelektualna a opóźniony rozwój mowy.
 6. Cele i metody terapii ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów.
 7. Program WST ( Wychowanie – Stymulacja – Terapia):
 • Praca z rodzicami
 • Eliminacja zachowań trudnych
 • Stymulacja rozwoju poznawczego, językowego i komunikacyjnego
 1. Tworzenie programów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci z afazją.

 

III. Cele szkolenia:

 

 • poznanie kryteriów rozpoznawania afazji dziecięcej oraz niepełnosprawności intelektualnej;
 • umiejętność różnicowania afazji dziecięcej oraz niepełnosprawności intelektualnej
  na tle opóźnionego rozwoju mowy;
 • wykorzystanie programu WST w postępowaniu z dzieckiem z afazją;
 • opanowanie umiejętności tworzenia programów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci z afazją.
Miejsce Bydgoszcz
Kontakt e-mail: szkolenia@afalog.pl, tel.: 606 694 219
Miejsce szkolenia położone jest przy jednej z głównych ulic Bydgoszczy ok. 1,5 km od ścisłego centrum miasta. W pobliżu budynku zlokalizowany jest przystanek autobusowy. Zaledwie spacer dzieli obiekt od przystanku tramwajowego i dworca PKS. Bezpłatny parking znajduję się przy budynku, a w odległości 50 m na przeciwko Komendy Wojewódzkiej Policji duży bezpłatny parking miejski. Kilkanaście metrów od bazy szkoleniowej usytuowane
są obiekty handlowe: E.Leclerc, Biedronka oraz Bar Kaprys, Pizzernia Toscania i cukiernia.

Najbliższa baza noclegowa
• MEGA Hostel i Apartamenty - 200 m
• Hostel Mega 2 - 200 m
• Hotel Chopin Bydgoszcz - 500 m

Atrakcyjne miejsca w okolicy
• Wyspa Młyńska
• Stary Rynek
• Teatr Polski
• Filharmonia Pomorska
• Stadion Polonii
• Park Kochanowskiego
• Leśny Park Kultury i Wypoczynku
• ul. Augusta Cieszkowskiego