Kalendarz wydarzeń

TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I W PRAKTYCE  
Od Piątek, 4.10.2019 -  15:00
Do Niedziela, 17.11.2019 - 16:00
Odsłon : 432  

 

 Temat:

 TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I W PRAKTYCE

Prowadzący:

Beata Ignaczewska

Forma:

Szkolenie

Termin:

04. – 06.10.2019 i 15. – 17.11.2019

Godziny zajęć:

15.00-19.30 [piątek]

9.00-17.30 [sobota]

9.00-16.15 [niedziela]

Miejsce :

Katowice,  ul. Bażantów, osiedle Bażantów

Cena:

1450zł

Organizator:

Fundacja In Corpore

adres: www.fundacjaincorpore.pl,

e-mail: kursy@fundacjaincorpore.pl,

telefon 882024648

 

 

Instruktor:
Beata Ignaczewska - jest certyfikowanym superwizorem Stosowanej Analizy Zachowania.  Pracuje w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci 
i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku prowadzonym przez p. M .Rybicką . Jest również dyrektorem Centrum Terapii Behawioralnej. Na terenie całej Polski prowadzi konsultacje oraz szkolenia dotyczące problemów osób z autyzmem, z upośledzeniem umysłowym i z osobami z zachowaniami zakłócającymi proces nauki np. ADHD. Wykłada na Akademii Medycznej w Gdańsku dla lekarzy rezydentów. Jest autorką i współautorką publikacji dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, prelegentem konferencji naukowych dotyczących tej temtyki. Z grupą specjalistów prowadzę w Gliwicach, w ramach CTB Punkt Wczesnej Interwencji, gdzie odbywa się systematyczna terapia dzieci z autyzmem oparta na zasadach Stosowanej Analizy Zachowania.

Szkolenie jest kierowane do:
 psychologów, 
 pedagogów, 
 terapeutów, 
 logopedów , 
 osób pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach.

Treść szkolenia (45 godzin) :
 Historia myśli behawioralnej i rozwój SAZ w Polsce
 Cele Stosowanej Analizy Zachowania 
 Autyzm w terapii behawioralnej
 Zasady etyczne w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.
 Metody i narzędzia do redukcji zachowań niepożądanych.
 Analiza funkcjonalna zachowań niepożądanych.
 Charakterystyka zachowań niepożądanych: 
 Motywowanie : budowanie gospodarki żetonowej oraz kontakty behawioralne
 Praca nad zachowaniami trudnymi: działania proaktywne i reaktywne
 Opracowanie programów do redukcji zachowań niepożądanych na wybranych przypadkach
 Podstawowe techniki uczenia: plany aktywności i łańcuchy zachowań.
 Uczenie izolowanych prób i uczenie incydentalne 
 Wprowadzenie do terapii dziecka z autyzmem: wczesna interwencja.
 Metody i narzędzia do pracy nad budowaniem programów edukacyjnych
 Podpowiedzi i ich wycofywanie 
 Kontrola bodźcowa
 Zasady pisania programów edukacyjnych.
 Nauka zachowań werbalnych u dzieci z autyzmem: skrypty
 Nauka  kształtowania zachowań społecznych u dziecka z autyzmem

 

Miejsce Katowice
Kontakt M: kursy@fundacjaincorpore.pl; T: 882024648