Kalendarz wydarzeń

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)  
Sobota, 9.11.2019, 09:00 - 15:00
Odsłon : 65  

 

Temat:

Kurs „Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)

Prowadzący:

Ewa Przebinda 

Forma:

Szkolenie

Termin:

19.- 20.10.2019

Godziny zajęć:

9.00-16.15

Miejsce :

Katowice,  ul. Bażantów 2, osiedle Bażantów

Cena:

490 zł

Organizator:

Fundacja In Corpore

www.fundacjaincorpore.pl

kursy@fundacjaincorpore.pl

telefon 882024648

 

Szkolenie z zakresu AAC przeznaczone jest dla osób pragnących wykorzystywać w swojej pracy metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej: pedagogów, logopedów, terapeutów, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością powodującą brak lub ograniczenie komunikacji werbalnej: upośledzeniem umysłowym (od głębokiego do lekkiego), niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy (afazja, opóźnienie psychoruchowe, uszkodzenia aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego lub oddechowego i in.), w stanach po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadku, wylewu, niepełnosprawnością sprzężoną.

 

Instruktor prowadzący:
Ewa Przebinda - pedagog i logopeda, terapeutka AAC, absolwentka podyplomowych studiów Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych  (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu AAC (m.in. kurs Blissa I i II stopnia, kurs Makaton, szkolenia dotyczące wykorzystania technologii komputerowej w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi), przez 5 lat była redaktorem Biuletynu Stowarzyszenia Mówić bez Słów, od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu między innymi komunikacji alternatywnej we współpracy z Fundacją Szkoła bez Barier i Stowarzyszeniem Mówić bez Słów  przeszkoliła już kilkaset osób. Od kilku lat współpracuje z Centrum Metod Alternatywnych w Szczecinie, prowadząc wykłady na organizowanych tam konferencjach szkoleniowych. Jest autorką publikacji oraz wystąpień na konferencjach (m. in. Krajowa Konferencja AAC w 2005 r. w Krakowie wystąpienie, członek komitetu merytorycznego, redaktor publikacji Gestem-Obrazem-Słowem; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rain Man jest wśród nas Współczesne formy pomocy osobom z autyzmem w ujęciu systemowym w 2008 r. w Krakowie  wystąpienie na temat wykorzystania AAC w pracy z dziećmi z autyzmem). Współautor programu do komunikacji wspomagającej MÓWik. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji: jako nauczyciel i terapeuta.

 

Dla kogo przeznaczony jest kurs?
 pedagogów i pedagogów specjalnych
 logopedów i neurologopedów
 psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi
 fizjoterapeutów
 terapeutów
 rodziców dzieci
 lekarzy

 

Program szkolenia – 18 godzin dydaktycznych (5 godzin wykładów i 11 godzin ćw. praktycznych)
Wykłady pozwalają odpowiedzieć na pytania:
 Co to jest AAC?
 Kto może z nich korzystać?
 Jak zacząć pracę z różnymi grupami niepełnosprawnych?
 Czy AAC hamuje mowę?
 Czy AAC jest tylko dla niemówiących?
 Jakie zestawy symboli i gestów dostępne są w Polsce?
 Jak dobrać symbole dla konkretnego użytkownika (Piktogramy, symbole PCS, Makaton, symbole Blissa, gesty i in.)?
 Jak planować terapię z użyciem komunikacji wspomagającej?
 Jak formułować cele terapii komunikacji?

 

Warsztaty praktyczne obejmują:
 Wspieranie komunikacji przedintencjonalnej i przedsymbolicznej (m.in. małe dzieci, dzieci z głębszym i głębokim up. um.) ? czyli co robić, jeśli dziecko nie jest gotowe na użycie symboli.
 Projektowanie i użycie pomocy komunikacyjnych: planów dnia, planów czynności, tablic wyboru, tablic tematycznych, tablic uczestnictwa, tablic kontekstowych, indywidualnych pomocy do porozumiewania się.
 Wykorzystanie technik AAC do regulacji zachowania dzieci z autyzmem i innymi problemami w zachowaniu.

 Naukę korzystania z elektronicznych urządzeń do porozumiewania się: GoTalk, step-by-step, Talara, MÓWik projektowanie nakładek, aranżowanie sytuacji umożliwiających użycie z uczniem, nauka obsługi.
 Użycie formularzy do oceny umiejętności komunikacyjnych i planowania terapii.
 Wdrażanie nauki porozumiewania się w codzienne życie ucznia, podopiecznego, dziecka w placówce i w domu.

 

Miejsce Katowice
Kontakt M: kursy@fundacjaincorpore.pl; T: 882024648