Kalendarz wydarzeń

Zaburzenia Zachowania i Mowy. Diagnoza i Terapia  
Od Niedziela, 18.08.2019 -  08:00
Do Sobota, 24.08.2019 - 17:00
Odsłon : 282  

Letnia Szkoła Logopedów i Psychologów

     Lipiec – Sierpień 2019

    Zaburzenia  Zachowania i Mowy. Diagnoza i Terapia

Miejsce i terminy szkoleń :

Miejsce

Termin 1

Termin 2

Wola Gardzienicka ( Wyżyna Lubelska )

30.06.2019r. – 6.07.2019r.

 4.08.2019r. – 10. 08.2019r.

Szczytno

( Mazury )

14.07.2019r.  - 20.07.2019r.

18.08. 2019r.– 24.08. 2019r.

 

 Program szkolenia

 1. Mowa / komunikacja jako zachowanie słowne.
 2. Nieposłuszeństwo, opór, zachowania opozycyjno – buntownicze jako przeszkody w terapii zaburzeń mowy.
 3. Diagnozowanie zaburzeń sprzężonych mowy i zachowania dla celów terapii.
 4. Zależności miedzy zaburzeniami zachowania a zaburzeniami mowy w:
 • normie intelektualnej i psychicznej,
 • niepełnosprawności intelektualnej,
 • spektrum autyzmu,
 • autyzmu oraz niepełnosprawności
 • ADHD,
 • jąkaniu,
 • mutyzmie selektywnym.
 1. Zależności między zachowaniem rodziców a zaburzeniami zachowania i mowy dzieci.
 2. Zależność między zachowaniem terapeutów  a zaburzeniami zachowania pacjentów.
 3. Relacje między  rodzicami / opiekunami i terapeutami  a przebieg terapii i jej

 efektywność.

 1. Przyjazna terapia analityczno - dyrektywna oraz  jej metody i techniki.
 2. Program WST : założenia , cele , metody  i wskaźniki  efektywności.
 3. Sylwetka skutecznego terapeuty i jego przygotowanie.

 

Prowadzący szkolenie : prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski

Organizator szkolenia : Centrum Szkoleniowo - Terapeutyczne

Założenia i cele szkolenia

        Logopedzi, pedagodzy i psychologowie są przygotowywani przeważnie  do pracy z grzecznymi dziećmi oraz chętnymi do współpracy rodzicami . Tymczasem praktyka pokazuje , że dzieci nieposłusznych jest coraz więcej , a rodziców skłonnych do współdziałania coraz mniej. Ich zachowanie jest diametralnie odmienne w placówkach  oświatowych i służby zdrowia i należy z tego wyciągnąć konstruktywne wnioski. Mimo , że zaburzeniom mowy często towarzyszą zaburzenia mowy , to związek między nimi był rzadko badany , a szkolenia z tego zakresu należą do unikatowych. Powiedzmy sobie wprost , że efekty terapii są znikome lub żadne , jeśli dzieci nie wykonują poleceń terapeuty lub kiedy jest on  uległy wobec rodziców i działa pod ich presją.  Przypisywanie  im roli terapeutów lub ekspertów jest nieporozumieniem, a efekty takiego podejścia odbijają się niekorzystne na prestiżu i autonomii profesjonalistów. Dla większości z nich kontakt z dziećmi trudnymi lub roszczeniowymi rodzicami jest głęboko frustrujący  i stresujący , a jego koszty psychologiczne i zdrowotne mogą okazać się wysokie. Aby je znacznie obniżyć należy opanować podstawy terapii zaburzeń sprężonych zachowania i mowy, poznając ich rozmaite powiązania. O ile zaburzenia mowy są różne, to towarzyszące im zaburzenia zachowania mają wiele cech wspólnych. Na nich jest osadzona terapia analityczno -  dyrektywna, która  może okazać się  przyjazna i skuteczna, gdy wynika z  pogłębionej analizy zaburzeń zachowania i  trafnego rozpoznania zaburzeń mowy oraz uchwycenia związków między nimi.  Trudno sobie z nimi poradzić bez zaangażowania rodziców, szczególnie tych  trudnych lub niechętnych do współpracy. Można próbować z nimi efektywnie współpracować ustalając właściwe kontrakty i relacje terapeutyczne. Czasem jednak ta współpraca jest niemożliwa  i zadawalamy się wówczas opanowaniem sytuacji w naszym  gabinecie. Możemy w nim zastosować sprawdzony program WST . Zakłada on, że wychowanie powinno wyprzedzić  terapię lub obie te formy oddziaływania  powinny być prowadzone równolegle. Dołącza do nich stymulacja rozwoju mowy lub terapia jego zaburzeń. Wówczas efekty tej kompleksowego postępowania są zdecydowanie wyższe .

           Celem tak pomyślanego  szkolenia jest :

 • poznanie natury sprężonych zaburzeń zachowania i mowy oraz ich różnych postaci;
 • opanowanie metod diagnozowania tych zaburzeń , w tym techniki stosowanej analizy zachowania;
 • rozpoznawanie  relacji między terapeutą , rodzicem a dzieckiem oraz ich zmienianie;
 • opanowanie strategii analityczno – dyrektywnej oraz jej technik ;
 • wykorzystanie   metody  WST  w terapii zaburzeń zachowania i mowy.

Miejsce i organizacja  szkolenia

            Oba miejsca szkoleń są urocze, spokojne, klimatyczne i ciekawe turystycznie. W Woli Gardzienickiej / k.  Lublina znajduje się  znany Ośrodek Praktyk Teatralnych , nieopodal którego  powstało nasze  gospodarstwo agroturystyczne . W nim odbędzie się pierwszy cykl szkoleń . Drugi zaś  został zlokalizowany w willi w Szczytnie, urokliwym miasteczku nazwanym Bramą Mazur,  położonym nad dwoma jeziorami z zabudową w stylu pruskim.  W obu  miejscowościach lub niedaleko nich są sklepy i restauracje, serwujące dobre jedzenie w umiarkowanych cenach.

            Oba cykle szkoleń, z tym samym programem, prowadzone  są w  małych grupach. Zakwaterowanie dla uczestników szkolenia  jest gratis , a osoby towarzyszące mogą zamieszkać     w pobliskich pensjonatach.

            Warsztaty prowadzone  są codziennie od poniedziałku do piątku od godz.  9 do 13 . Potem zaplanowana jest przerwa obiadowa . Następnie od godz. 14 do 16 odbywa się druga faza szkolenia pod nazwą Filmy, które uczą . Emitowane filmy mają dużą wartość estetyczną                             i terapeutyczną wraz z komentarzem . W czasie szkolenia zaplanowane jest także zwiedzanie dwóch atrakcyjnych miejscowości na Lubelszczyźnie ( Lublin, Zamość ) oraz na Mazurach (  Olsztyn, Ryn ).

Opłata: koszt udziału w jednym szkoleniu wynosi 1100 zł.

Płatność w formie przelewu  na wskazane konto bankowe w dwóch ratach ( I – 200 zł  w ciągu tygodnia po przesłaniu zgłoszenia, II – 900 zł w terminie do 15 .06. 2019 r. ). Wpłacający otrzymają fakturę na podanego adresata.

Zaświadczenie: uczestnicy szkolenia otrzymają  zaświadczenie o jego ukończeniu.

Materiały szkoleniowe:  w formie Skali Zaburzeń Mowy i Zachowania w opracowaniu Zbigniewa Tarkowskiego.

Informacje dodatkowe: udzielane są telefonicznie ( 506 24 – 99 – 85 )  lub mailowo ( tarkowskizbigniew@wp.pl  )

                                                                       Serdecznie zapraszam

                                                                         Zbigniew Tarkowski

 

 

          Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu są proszone o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres mailowy : tarkowskizbigniew@wp.pl                                       Osoby zainteresowane otrzymają pełny program szkolenia.

 

Karta zgłoszenia

                  Letnia Szkoła Logopedów i Psychologów. Lipiec – Sierpień 2019

 

Imię i nazwisko uczestnika : …………………………...................................................................

zawód :……………………………………………........................................................................

Adres:…………………………………………………………………………...............................   

 tel. :………………………………e – mail :……………………………………………………

Termin szkolenia :……………… …..................Miejsce szkolenia : ………………….................

Dane do wystawienia faktury :………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

             Zgłaszam udział w szkoleniu i zobowiązuję się do dokonania opłaty.

 

 

Data :    ………………………….                                          Podpis :……………………………

 

Miejsce Szczytno (Mazury)
Kontakt e-mail: tarkowskizbigniew@wp.pl, tel. 506 249-985