Zapraszamy na szkolenia z narzędzi diagnostycznych i metod terapeutycznych:


korp kold koze kojd kosf kogs metoda strukturalna progesty

Kalendarz wydarzeń

10 lat doświadczeń terapeutycznych Centrum Wspierania Rozwoju w Węgrowie  
Sobota, 29.09.2018, 08:00 - 18:00
Odsłon : 246  

Temat: Konferencja naukowo-szkoleniowa "10 lat doświadczeń terapeutycznych Centrum Wspierania Rozwoju w Węgrowie

Prowadzący: mgr Barbara Gilewska, mgr Iwona Palicka, mgr Katarzyna Rychetsky, Martin Rychetsky, mgr Robert Kozłowski, mgr Iga Malik

Forma: wykład/warsztaty

Termin: 29.09.2018r.

Godziny zajęć: 8:00-18:00

Miejsce : Węgrowski Ośrodek Kultury ul. Mickiewicza

Cena: 80 zł

Organizator: Centrum Wspierania Rozwoju Monika Doktorska

Strona z biletami: https://konferencjacwrwegrow.konfeo.com/pl/groups

E-mail: cwr@onet.eu

tel. 882-407-009

Dla kogo przeznaczona jest konferencja? 

Konferencja skierowana jest do nauczycieli i terapeutów, psychologów, pedagogów specjalnych, rodziców i wszystkich osób zainteresowanych

Program:

8:00-8:45 rejestracja uczestników

9:00 otwarcie konferencji, wystąpienie Moniki Doktorskiej dyrektora Centrum Wspierania Rozwoju

9:20 "Terapia Neurotaktylna - jeden z programów metody dr Svetlany Masgutowej" mgr Barbara Gilewska

10:20 "Integracja sensoryczna i terapia odruchów INPP jako przykład podejścia neurorozwojowego do terapii dzieci z dysfunkcjami" mgr Iwona Palicka

11:20 przerwa kawowa

11:35 "Bilateralna Integracja i Trening Słuchowy Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi z problemami w przetwarzaniu informacji słuchowych i zaburzeniami koordynacji oraz równowagi" mgr Katarzyna Rycheysky, Martin Rychetsky

12:35 obiad

13:25 "Neurofeedback w terapii dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD)" mgr Robert Kozłowski

14:25 "LEGO w szkole - to jest to" mgr Iga Malik

15:15 zakończenie konferencji i zaproszenie na warsztaty

Warsztaty 16:00-18:00

  •  Biofeedback w praktyce: wielomodalne możliwości diagnostyczne i terapeutyczne systemu Infiniti (HRV, EMG, EEG, diagnostyka reakcji na stres i inne)
  • Wspomaganie rozwoju w oparciu o podejścia sensomotoryczne (SI i INPP)
  • Bilateralna integracja - praktyczne zastosowanie
  • Rozwiązania LEGOEducation we współczesnym przedszkolu i szkole. Część przedszkolna na maszynach prostych DUPLO + metodyka 6 klocków oraz część szkolna MoreToMath
  • Komunikacja serca
 
Miejsce Węgrów k. Warszwy
Kontakt tel.: 882-407-009; 608 464 229 e-mail: cwr@onet.eu