Kalendarz wydarzeń

Autyzm. Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem  
Od Sobota, 25.06.2016 -  09:00
Do Niedziela, 26.06.2016 - 14:00
Odsłon : 508  

Temat

Autyzm. Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem

Prowadzący:

Magdalena Tarnawska - logopeda, specjalista neurologopedii klinicznej, oligofrenopedagog. Ukończyła liczne kursy specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz pokrewnymi zaburzeniami rozwoju. Pracuje jako logopeda w poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz w poradni specjalistycznej dla osób z autyzmem.

Forma:

szkolenie

Czas trwania:

25-26 czerwca 2016r.

Godziny zajęć:

I dzień 9.00 - 18.00, II dzień 9.00 - 14.00

Miejsce :

Pałac Parysów, ul. Bernardyńska 3, Lublin

Cena:

380zł (290zł studenci)

Organizator:

Instytut Edukacji Logopedycznej

www.instytutlogopedyczny.pl

biuro@instytutlogopedyczny.pl

tel. 502 642 535 lub 505 255 435

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Terapeuci (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi), studenci, nauczyciele, rodzice

Cel szkolenia: Dostarczenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu oceniania i rozwijania umiejętności komunikacyjnych u osób z autyzmem. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną metody diagnozy komunikacji oraz propozycje kształtujące zachowania komunikacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju na różnym poziomie funkcjonowania poznawczego i językowego.

Program szkolenia:
1. Autyzm – wprowadzenie, specyfika komunikacji.
2. Diagnoza umiejętności komunikacyjnych:
- rozmowa z rodzicem – prezentacja kwestionariusza
- przebieg obserwacji
- dokumentacja diagnozy – prezentacja kwestionariusza (warsztaty)
3. Charakterystyka poziomów rozwoju komunikacji: analiza porównawcza osoby neurotypowe – osoby z autyzmem
4. Rozwijanie komunikacji na poziomie przedsymbolicznym (warsztaty)
- styl interakcji z dzieckiem
- rola „wyzwań” w rozwoju komunikacji
- cykl interakcji
- umiejętności kluczowe
5. Rozwijanie funkcji komunikacyjnych – komunikacja symboliczna
6. Studium przypadku – zalecenia terapeutyczne (warsztaty)
7. Alternatywne metody komunikacji jako element rozwijania komunikacji dziecka z autyzmem - wprowadzenie

Formularz zgłoszeniowy: http://instytutlogopedyczny.pl/strona/szkolenie/12,lublin:-autyzm.-rozwijanie-komunikacji-u-osob-z-autyzmem#tab-3

Miejsce Lublin
Kontakt email: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 502 642 535