Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Poprzedni dzień Następny dzień Następny miesiąc
W roku W miesiącu W tygodniu Według dnia Szukaj Przejdź do miesiąca
KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.  
Sobota, 20.02.2016, 08:00 - 17:00
Odsłon : 803  

Temat:

KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.

Prowadzący:

mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak

Forma:

Szkolenie/warsztat

Termin:

20.02.2016 [sobota]

Godziny zajęć:

9.00 -16.00 (8 godzin dydaktycznych)

Miejsce :

Wrocław WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Centrum Medyczny DOBRZYŃSKA

Cena:

330 zł

Organizator:

FEPEMA dr Fernando Penafiel Maldonado

tel.: 603 224 318, fepema@interia.pl

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać wpłaty na konto:

10 1090 2402 0000 0001 0585 8552

W treści przelewu podać imię i nazwisko i nazwę na kogo ma być wystawiona fakturę.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które otrzymały mailem potwierdzenie dokonania wpłaty oraz potwierdzenie kwalifikacji na szkolenie

Nabór zostaje zamknięty po tym jak wpłat dokona przewidziana liczba osób. To jest maksymalnie 20 osób. Do dnia 12. lutego 2016

Faktura zostanie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzanymi podczas rejestracji.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym pisemnie, najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.

 

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Warsztat adresowany jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

Tematyka:

KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)są odpowiedzią na potrzebę stworzenia narzędzia, które pozwoli w prosty i przejrzysty sposób dokonać diagnozy rozwoju dziecka. Za pomocą kart można ocenić etap rozwojowy, na którym znajduje się dziecko, określić sfery prawidłowego i słabszego rozwoju, a także wykryć opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju. Integralną częścią badania jest procedura pretestu (KORP-PRE), która umożliwia zastosowanie narzędzia w przypadku dzieci z opóźnieniami rozwoju psychoruchowego poprzez dobranie odpowiedniego poziomu wyjściowego badania.

Narzędzie składa się z kart oceny zawierających konkretne próby badawcze, których sposób przeprowadzenia jest dokładnie opisany w szczegółowej instrukcji. Wyniki badań są oceniane w formie punktowej i zobrazowane za pomocą profilu sfer rozwoju psychoruchowego. Do prób zawartych w Kartach dołączone są odpowiednio dobrane pomoce obrazkowe i zabawki, które ułatwiają przeprowadzenie badania, a ich stałość decyduje o obiektywności diagnozy.

Zastosowanie Kart umożliwia również ukierunkowanie dalszej pracy psychopedagogicznej z dzieckiem.

Program szkolenia:

 1. Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego.
 2. Rozwój psychoruchowy dziecka i metody jego oceny w świetle najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej.
 3. Charakterystyka kwestionariusza.
 4. Warunki przeprowadzania badania.
 5. Wywiad z opiekunem dziecka.
 6. Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (próby badawcze w postaci zadań, obserwacji i informacji z wywiadu).
 7. Profil rozwoju psychoruchowego dziecka.
 8. Badanie dzieci podejrzanych o opóźnienie psychoruchowe – procedura pretestu KORP-PRE.
 9. Sposób interpretacji uzyskanych danych. Formułowanie wniosków diagnostycznych.
 10. Omówienie wybranych kart oceny oraz zastosowanych w badaniu pomocy.
 11. Analiza indywidualnych przypadków: materiał filmowy przedstawiający pełne badanie dziecka wraz z analizą wyników – ćwiczenie praktyczne.
 12. Analiza indywidualnych przypadków: przykłady zastosowania Kart w odniesieniu do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi problemami rozwojowymi – ćwiczenie praktyczne.

Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma:

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

- certyfikat - uprawnia do wykorzystania narzędzia diagnozstycznego KORP w pracy z dziećmi.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji nowego narzędzia diagnostycznego KORP - Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego. https://www.youtube.com/watch?v=SKkQdAswtyw

 

Miejsce Wrocław
Kontakt e-mail: fepema@interia.pl, tel.: 603 224 318