Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Poprzedni dzień Następny dzień Następny miesiąc
W roku W miesiącu W tygodniu Według dnia Szukaj Przejdź do miesiąca
Szkolenie z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia "Sprawdź, jak się porozumiewam" - diagnoza, I i II stopień  
Od Piątek, 28.08.2015 -  10:00
Do Niedziela, 30.08.2015 - 16:00
Odsłon : 714  

 

 

Temat:

Szkolenie z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia "Sprawdź, jak się porozumiewam" - diagnoza, I i II stopień

Prowadzący:

Magdalena Grycman

Forma:

warsztaty

Termin:

28. – 30.08.2015

Godziny zajęć:

10.00-18.00 [piątek]
10.00-18.00 [sobota]
9.00-16.00 [niedziela]

Miejsce :

Katowice,  ul. Bażantów 4/2, osiedle Bażantów

Cena:

950zł

Organizator:

Fundacja In Corpore
adres: www.centrumincorpore.pl,
e-mail: fizjoterapia@centrumincorpore.pl,
telefon 882024648

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

- logopedów i neurologopedów
- pedagogów specjalnych i psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi
- fizjoterapeutów
- rodziców dzieci
- lekarzy

Celem szkolenia jest zapoznanie z zagadnieniami z zakresu  AAC (ang. Augmentative and Alternative Communication – AAC) – diagnozą i ogółem metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Metody te umożliwiają takim osobom wyrażanie swoich potrzeb, preferencji, myśli, opinii, a w konsekwencji pomagają w nawiązywaniu relacji z innymi osobami. 
AAC wspiera budowanie tożsamości osoby niemówiącej. Nauka porozumiewania się jest najistotniejszym ze wszystkich oddziaływań terapeutycznych podejmowanych wobec osób niemówiących.

Cykl szkoleniowy z zakresu AAC oparty na metodzie aktywizacji i superwizji , opracowany przez dr Magdalenę Grycman, adresowany jest do osób pragnących wykorzystywać w swojej pracy sposoby komunikacji wspomagającej – logopedów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się: upośledzeniem umysłowym (od głębokiego do lekkiego), mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmu, opóźnionym rozwojem mowy (afazja, opóźnienie psychoruchowe, uszkodzenia aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego lub oddechowego i in.), w stanach po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadków, wylewów i zatorów, niepełnosprawnością sprzężoną.

Magdalena Grycman -  dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Jest założycielem i kierownikiem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Była stypendystką Prentke Romich Scholarship, konsultantem wiodącym „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne
i wspomagające metody porozumiewania” przy UNDP Umbrella Projekt, przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication). W 2008 roku po „34. Konkursie projektów badawczych własnych promotorskich” uzyskała grant ministerialny na realizację badań dotyczących porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiących. We wrześniu 2009 roku obroniła dysertację doktorską pt. „Wpływ komunikacji wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się dzieci
i młodzieży niemówiącej”. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej
i książek: ,,Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców”, „Porozmawiajmy”, „Porozmawiajmy – poradnik dla nauczyciela”, „Dom malowany” i wielu innych,  jest współautorem książki „Wiem, czego chcę” oraz ,,Podręcznego Słownika Terminów AAC” - pierwszej w Polsce tego rodzaju publikacji, adresowanej do szerokiego grona zarówno specjalistów, jak i rodziców, opiekunów, przyjaciół.  Jest wykładowcą na różnych uczelniach w Polsce. Otrzymała dyplomy i wyróżnienia od Ministra Zdrowia, Wojewody Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta Kwidzyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia. Pod jej kierownictwem Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii
i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie, 

Program warsztatów:
- Jak wprowadzać AAC? Omówienie modelu diagnostycznego
- Funkcje zachowań komunikacyjnych
- Schemat oddziaływań z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej – AAC
- Diagnoza i planowanie terapii osób z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się
- Wyznaczanie celów oddziaływań dla poszczególnych poziomów porozumiewania się użytkowników AAC
- Omówienie istotnych elementów indywidualnego systemu komunikacji
- Stymulacja wczesnych sposobów porozumiewania się – poziom 0 i 1
- Identyfikacja stadium komunikacji dziecka niepełnosprawnego
- Zachowania służące porozumiewaniu się. Funkcje zachowań komunikacyjnych
- Procedura konstruowania „Profilu umiejętności porozumiewania się”
- Stymulujące zabawki
- Znaczenie pracy z rodziną dziecka z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się
- Omówienie programów wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami                     porozumiewania się „Jedzenie”, „Emocje”.
- Wykorzystanie komputera – poziom 1 i 2
- Tworzenie aplikacji komputerowych z wykorzystaniem zdjęć z najbliższego otoczenia,
- Wykorzystywanie programów komputerowych w początkowych etapach pracy.
- Wyznaczanie celów oddziaływań dla poszczególnych poziomów (0, 1, 2), opisywanie oddziaływań                     terapeutycznych oraz określanie zachowań docelowych użytkowników na  omawianych poziomach.
- Prezentacja przykładowych diagnoz i programów terapeutycznych opracowanych w różnych ośrodkach                 wykorzystujących model oparty na metodzie aktywizacji i superwizji.

Miejsce Katowice
Kontakt e-mail: fizjoterapia@centrumincorpore.pl tel.: 882-024-648