Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Poprzedni dzień Następny dzień Następny miesiąc
W roku W miesiącu W tygodniu Według dnia Szukaj Przejdź do miesiąca
KORP - narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż.  
Sobota, 16.05.2015, 09:00 - 17:00
Odsłon : 1486  

Temat:

KORP - narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż.

Prowadzący:

mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz

Forma:

Warsztat/szkolenie

Termin:

16.05.2015 r.

Godziny zajęć:

9.00 – 17.00

Miejsce:

Katedra Logopedii UG ul. Wita Stwosza 58

Cena:

350,00 zł

Organizator:

Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji "Między Słowami"

Gdynia 81-387, ul. Świętojańska 105/4

telefon: 535 600 019, 501 595 211

mail: fundacja@miedzy-slowami.org.pl

Rejestracja

 online

Prowadzący: 

 • mgr Elżbieta Bogacz: psycholog, neurologopeda; pracuje w ośrodku rehabilitacji dziennej dla dzieci i w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym; posiada 20 letni staż pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz z zaburzeniami rozwojowymi,

 • mgr Anna Bogacz: psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju; od 5 lat pracuje w szkole integracyjnej.

 

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Warsztat adresowany jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

 

Tematyka:

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)są odpowiedzią na potrzebę stworzenia narzędzia, które pozwoli w prosty i przejrzysty sposób dokonać diagnozy rozwoju dziecka. Za pomocą kart można ocenić etap rozwojowy, na którym znajduje się dziecko, określić sfery prawidłowego i słabszego rozwoju, a także wykryć ewentualne opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju.

Narzędzie składa się z kart oceny zawierających konkretne próby badawcze, których sposób przeprowadzenia jest dokładnie opisany w szczegółowej instrukcji. Wyniki badań są oceniane w formie punktowej i zobrazowane za pomocą profilu sfer rozwoju psychoruchowego. Do prób zawartych w Kartach dołączone są odpowiednio dobrane pomoce obrazkowe i zabawki, które ułatwiają przeprowadzenie badania, a ich stałość decyduje o obiektywności diagnozy.

Zastosowanie Kart umożliwia również ukierunkowanie dalszej pracy psychopedagogicznej z dzieckiem.

 Czytaj więcej o KORPie ...

 

 

Program szkolenia:

 1. Założenia teoretyczne w konstrukcji Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego.

 2. Rozwój psychoruchowy dziecka i metody jego oceny w świetle najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej.

 3. Charakterystyka kwestionariusza.

 4. Omówienie poszczególnych kart oceny oraz zastosowanych w badaniu pomocy.

 5. Warunki przeprowadzania badania.

 6. Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (wywiad z opiekunami, próby badawcze w postaci zadań i obserwacji).

 7. Profil rozwoju psychoruchowego dziecka.

 8. Sposób interpretacji uzyskanych danych. Formułowanie wniosków diagnostycznych.

 9. Analiza indywidualnych przypadków: materiał filmowy przedstawiający pełne badanie dziecka wraz z analizą wyników.

 10. Analiza indywidualnych przypadków: przykłady zastosowania Kart w odniesieniu do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi problemami rozwojowymi.

 11. Ćwiczenia praktyczne z użyciem Kart.

   

  Uwaga!

Po warsztacie można zakupić zestaw diagnostyczny KORP (karty badania, materiał obrazkowy, instrukcja, zestaw pomocy) w promocyjnej cenie 1490,00 zł.

 

Miejsce Gdańsk
Kontakt www.miedzy-slowami.org.pl 535 600 019