wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

woj. kujawsko-pomorskie

Wypełnionych ankiet: 1

  1. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie teoretyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    1
    1 GŁOS
    (100%)
     
    2
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    3
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    4
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    5
     
  2. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie praktyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    1
    1 GŁOS
    (100%)
     
    2
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    3
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    4
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    5
     
  3. Do diagnozy i terapii jakich zaburzeń studia przygotowały Panią/Pana najlepiej?
    1 GŁOS
     
    osoby w wieku senioralnym
    1 GŁOS
     
    demencja
    1 GŁOS
     
    zaburzenia psychiczne
    0 GŁOSÓW
     
    afazja
    0 GŁOSÓW
     
    audiologia i foniatria
    0 GŁOSÓW
     
    dysfagia
    pokaż więcej
     
  4. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach?
    1 GŁOS
     
    afazja
    1 GŁOS
     
    audiologia i foniatria
    1 GŁOS
     
    rozszczep wargi i podniebienia
    0 GŁOSÓW
     
    zespoły genetyczne i sprzężone zaburzenia rozwojowe
    0 GŁOSÓW
     
    zaburzenia psychiczne
    0 GŁOSÓW
     
    terapia niemowląt
    pokaż więcej
     
  5. Ile trwały studia? (semestrów)
    1 GŁOS
    (100%)
     
    2
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    3
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    4
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    5
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    6
     
  6. Czy na studiach były praktyki w placówkach oświatowych?
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    tak
    1 GŁOS
    (100%)
     
    nie
     
  7. Czy na studiach były praktyki w placówkach służby zdrowia?
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    tak
    1 GŁOS
    (100%)
     
    nie
     
  8. Czym kończyły się studia?
    0 GŁOSÓW
     
    egzaminem
    0 GŁOSÓW
     
    obroną pracy dyplomowej
    1 GŁOS
     
    inne
    Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Projekt
     
  9. Czym kierowała się Pani / kierował się Pan przy wyborze studiów?
    Prestiżem, Dostępną rekrutacją
     
  10. Co chciałaby Pani / chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk?
    Zabrakło gruntownej wiedzy i podstaw. Wszystkie tematy poruszane były bardzo powierzchownie.
     

Wypełnionych ankiet: 1

  1. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie teoretyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    1
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    2
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    3
    1 GŁOS
    (100%)
     
    4
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    5
     
  2. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie praktyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    1
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    2
    1 GŁOS
    (100%)
     
    3
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    4
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    5
     
  3. Do diagnozy i terapii jakich zaburzeń studia przygotowały Panią/Pana najlepiej?
    1 GŁOS
     
    afazja
    1 GŁOS
     
    dyzartria
    1 GŁOS
     
    mózgowe porażenie dziecięce
    1 GŁOS
     
    niedokształcenie mowy o typie afazji
    1 GŁOS
     
    niepełnosprawność intelektualna
    1 GŁOS
     
    spektrum zaburzeń autystycznych
    pokaż więcej
     
  4. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach?
    1 GŁOS
     
    rozszczep wargi i podniebienia
    1 GŁOS
     
    demencja
    1 GŁOS
     
    dysfagia
    1 GŁOS
     
    terapia niemowląt
    1 GŁOS
     
    audiologia i foniatria
    1 GŁOS
     
    niepłynność mówienia
    pokaż więcej
     
  5. Ile trwały studia? (semestrów)
    1 GŁOS
    (100%)
     
    2
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    3
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    4
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    5
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    6
     
  6. Czy na studiach były praktyki w placówkach oświatowych?
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    tak
    1 GŁOS
    (100%)
     
    nie
     
  7. Czy na studiach były praktyki w placówkach służby zdrowia?
    1 GŁOS
    (100%)
     
    tak
    0 GŁOSÓW
    (0%)
     
    nie
     
  8. Czym kończyły się studia?
    0 GŁOSÓW
     
    egzaminem
    1 GŁOS
     
    obroną pracy dyplomowej
    0 GŁOSÓW
     
    inne
     
  9. Czym kierowała się Pani / kierował się Pan przy wyborze studiów?
     
  10. Co chciałaby Pani / chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk?