W książce Małgorzaty Bryndal Fonologiczna interpretacja procesów doskonalenia wymowy dziecięcej na tle współczesnych teorii fonologicznych, autorka przedstawia charakterystykę nabywania systemu fonologicznego wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Jest to jedyne w Polsce opracowanie naukowe zawierające wyniki badań pochodzące z nagrań wypowiedzi 200 dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

Ogromną wartością publikacji jest dołączona do niej płyta CD zawierająca bazę danych wymowy dziecięcej. Zaprezentowana na płycie transkrypcja fonetyczna wymowy dziecięcej w alfabecie IPA pozwala w sposób jednoznaczny odczytać zgromadzony materiał dźwiękowy.

Fragment z recenzji: „Dużą wartością jest przedstawienie dokładnej charakterystyki zasobu fonemów u przedstawicieli kolejnych grup wiekowych. Dzięki temu Autorka obala dotychczasową tezę, jakoby najczęstszym substytutem /r/ u trzylatków było /j/, zgodnie z Jej wynikami jest to /l/. Kolejną grupę stanowią trzy- i czterolatkowie połączeni w jedną grupę z powodu niewielkiego zróżnicowania ich systemów fonologicznych, a następnie sześcio- i siedmiolatki. Dane dotyczące poszczególnych grup wiekowych omówione są niezwykle dokładnie, co stanowi wielki walor książki. Są to bardzo istotne informacje dla osób trudniących się badaniem systemów fonologicznych dzieci przedszkolnych, stanowią bowiem argument dla spanikowanych rodziców lub potrzebujących naukowego wsparcia logopedów”. „Duża wartość pracy to także nadanie nietradycyjnego kierunku fonologicznego badaniom polskim, pokazanie, że umiejętny wybór spośród możliwości, jakie oferuje współczesna nauka, ułatwia wyjaśnienie procesów zachodzących w rozwoju fonologicznym przedszkolaków. Omówiona książka stanowi też dużą wartość dla językoznawstwa ogólnego i psycholingwistyki...”

Prof. dr hab. Anna Dąbrowska