dziecko_afatyczne_okladka

Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu

Typ: Książka
19,00 zł

Cena sprzedaży netto: 18,10 zł
Poradnik skierowany do nauczycieli i rodziców dzieci afatycznych.

Opis

Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu 

Redakcja: Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz
Liczba stron:
96
Format:
B5
Rok wydania: 
2017
Oprawa: 
miękka
ISBN: 
978-83-61339-11-3

 

Ze wstępu:

Prezentowana publikacja jest wynikiem pracy zespołu osób od wielu lat zajmujących się problematyką dzieci afatycznych. Specyficzne zaburzenie, dotyczące głównie rozwoju mowy i sprawności językowej, o którym mowa w podręczniku, ma istotny wpływ na proces uczenia się dziecka. W różnym stopniu ujawnia się w toku rozwoju dziecka, towarzysząc mu zwykle przez całe życie. Wiedza o niedokształceniu mowy o typie afazji (specyficznym zaburzeniu języka) jest niewystarczająco rozpowszechniona wśród rodziców i nauczycieli. Ich rolą nie jest diagnozowanie, to pozostawiamy specjalistom. Natomiast to oni zwykle jako pierwsi zauważają trudności dziecka i w głównej mierze wspierają je na co dzień. 

Prezentowany poradnik jest próbą dialogu specjalistów z nauczycielami i rodzicami. Autorki dążyły do stworzenia przejrzystego i czytelnego obrazu dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji.

Bardzo cennym fragmentem poradnika jest materiał przygotowany przez rodziców, którzy założyli i prowadzą Fundację dla Osób z Afazją „Wyrazić siebie”. Ta część poradnika jest niezależna. Głos rodziców jest dowodem ich zaangażowania w działania na rzecz poprawy warunków oraz możliwości diagnozy, terapii i edukacji ich dzieci.

Zdajemy sobie sprawę, że niniejsza publikacja nie rozwiąże wszystkich dotkliwych, praktycznych problemów związanych z nauczaniem i wspieraniem uczniów z tym zaburzeniem. Liczymy jednak na to, iż w niewielkim choćby stopniu pozwoli zrozumieć trudności dzieci i nauczyć się dostrzegać ich mocne strony. Wiemy przecież, że chcąc dziecku pomóc, musimy je poznać, zrozumieć i zaakceptować.

 

Anna Paluch

SPIS TREŚCI

 1. Anna Paluch, WPROWADZENIE – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABURZENIU.
 2. Izabela Jackowska, Katarzyna Komar, Katarzyna Świątkowska, SPECYFICZNE I NIESPECYFICZNE OBJAWY NIEDOKSZTAŁCENIA MOWY O TYPIE AFAZJI
 3. Jadwiga Polakiewicz, WARUNKI EFEKTYWNEJ EDUKACJI DZIECI AFATYCZNYCH 
 4. Jadwiga Polakiewicz, TRUDNOŚCI SZKOLNE DZIECI AFATYCZNYCH – WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI 
 5. Mariola Słupek, „NIEZBĘDNIK” NAUCZYCIELA W PRACY Z DZIECKIEM AFATYCZNYM
 6. Katarzyna Gorzko, Anna Paluch, Anna Pasek, JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU OPÓŹNIENIA LUB ZABURZENIA ROZWOJU JĘZYKA I MOWY DZIECKA. KOLEJNE KROKI – WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI
 7. Elżbieta Drewniak-Wołosz, WSTĘP DO STUDIÓW ZABURZENIA DZIECI AFATYCZNYCH
 8. Izabela Jackowska, PIOTRUŚ – DZIECKO Z NIEDOKSZTAŁCENIEM MOWY O TYPIE AFAZJI MIESZANEJ Z PRZEWAGĄ ZABURZEŃ EKSPRESJI MOWY 
 9. Katarzyna Świątkowska, ANIA – DZIECKO Z NIEDOKSZTAŁCENIEM MOWY O TYPIE AFAZJI MIESZANEJ Z PRZEWAGĄ ZABURZEŃ PERCEPCJI MOWY
 10. Katarzyna Komar, KRZYŚ – DZIECKO Z NIEDOKSZTAŁCENIEM MOWY O TYPIE AFAZJI MIESZANEJ Z PRZEWAGĄ ZABURZEŃ PERCEPCJI MOWY 
 11. SŁOWNICZEK TERMINÓW OPISUJĄCYCH ISTOTNE OBJAWY WYSTĘPUJĄCE U DZIECI Z NIEDOKSZTAŁCENIEM MOWY O TYPIE AFAZJI
 12. ZALECANA LITERATURA
 13. NOTKI O AUTORACH
 14. OPINIE I DOŚWIADCZENIA RODZICÓW 
 15. EDUKACJA DZIECKA Z AFAZJĄ
 16. PRZYKŁADOWE OPINIE RODZICÓW W CAŁOŚCI 
 17. NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEZ DZIECI Z AFAZJĄ  

 

 

 

 

Wróć do: Książki