WRODZONY NIEDOROZWÓJ PERCEPCJI I EKSPRESJI SŁOWNEJ