WRODZONA NIEZDOLNOŚĆ DO NABYWANIA MOWY

zob. ALALIA