TYŁOZGRYZ

ang.: distocclusion

Grupa wad zgryzu polegających na cofnięciu żuchwy w stosunku do szczęki.

Zob. także: WADY DOTYLNE

Literatura:


Zarys współczesnej ortodoncji. Podręcznik dla studentów i lekarzy dentystów, red. I. Karłowska, Warszawa 2009.