TERMINOLOGIA

/SŁOWNICTWO FACHOWE/

ang. terminology, niem. Terminologie, fr. terminologie

Ogół terminów przyjętych w obrębie konkretnej dziedziny wiedzy lub działalności ludzkiej. Terminologia jest częścią słownictwa w znacznym stopniu ustalaną arbitralnie, regulowaną, zmienianą i korygowaną. Cechuje ją wewnętrzne uporządkowanie (terminologia dyscyplin humanistycznych charakteryzuje się szczególnie wysokim stopniem wewnętrznego zróżnicowania i płynnością granic między rozmaitymi typami terminów). Słownictwo fachowe poszczególnych dziedzin życia społecznego różni się między sobą zestawem terminów, a także cechami strukturalnymi (obfituje w zapożyczenia z języków obcych, posługuje się swoistymi środkami słowotwórczymi).

Literatura:

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993.

Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1994.

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2000.