SUPRASEGMENTALNE SYMBOLE

 /SYMBOLE PROZODYCZNE/

ang. suprasegmental symbols

łac. supra ‘nad’ + pol. segmentalny

Symbole służące charakterystyce w piśmie zjawisk prozodycznych. W międzynarodowym alfabecie fonetycznym IPA (The International Phonetic Alphabet) wyróżnia się następujące symbole:

ˈ

Akcent główny

ˌ

Akcent poboczny

ː

Długość (samogłoska długa lub geminata)

ˑ

Półdługość

˘

Dodatkowa krótkość

.

Podział sylabowy

Połączenie międzywyrazowe

|

Pauza krótsza

Pauza dłuższa

Intonacja wznosząca

Intonacja opadająca

       

Do oznaczania tonów w IPA można używać znaków diakrytycznych albo specjalnych liter tonalnych.

e̋ albo ˥

Bardzo wysoki

é albo ˦

Wysoki

ē albo ˧

Średni

è albo ˨

Niski

ȅ albo ˩

Bardzo niski

ě

Wznoszący

ê

Opadający

e

Przesunięcie zstępujące

e

Przesunięcie wstępujące

 

Do sygnalizowania w piśmie cech i zjawisk prozodycznych służą również znaki interpunkcyjne, cechujące się określoną realizacją:

 • kropka [.] – intonacja opadająca i długa pauza,

 • znak zapytania [?] – intonacja wznosząca w pytaniach o rozstrzygnięcie, długa pauza,

 • wykrzyknik [!] – intonacja opadająca, długa pauza,

 • przecinek [,] – intonacja lekko wznosząca lub stała, krótka pauza,

 • średnik [;] – intonacja opadająca, pauza średniej długości,

 • dwukropek [:] – intonacja wznosząca, pauza średniej długości,

 • wielokropek […] – intonacja stała, długa pauza,

 • nawias [( )] – krótkie pauzy przy nawiasie początkowym i końcowym, podniesienie wysokości głosu i przyspieszenie tempa podczas realizacji tekstu objętego nawiasami,

 • cudzysłów [„”] – krótkie pauzy przy cudzysłowie początkowym i końcowym, podniesienie wysokości głosu i przyspieszenie tempa podczas realizacji przytaczanego tekstu,

 • myślnik [–] – podniesienie wysokości głosu i długa pauza,

 • łącznik [-] – lekkie podniesienie wysokości głosu i krótka pauza.

Zob. także: PROZODIA, INTONACJA

Literatura:

Handbook of the International Phonetic Association. A Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet, Cambridge 1999.

B. Wieczorkiewicz: Sztuka mówienia, Warszawa 1980.