SŁOWO KLUCZOWE

W informacji naukowej wyraz lub wyrażenie wybrane z tytułu lub tekstu dokumentu w celu najbardziej ogólnego scharakteryzowania jego treści. W wypadku automatycznego indeksowania dokumentu za słowa kluczowe uważa się te wyrazy, które najczęściej są używane w tekście i nie wchodzą do sporządzonej uprzednio listy słów niekluczowych (obejmującej najczęstsze słowa o znaczeniu gramatycznym). Słowa kluczowe stanowią wstępny materiał, spośród którego selekcjonuje się deskryptory przy tworzeniu języków informacyjnych. W działających systemach informacyjno-wyszukiwawczych słowa kluczowe wybierane z tekstu powinny być w miarę możności deskryptorami włączanymi do tezaurusa. Tworzy się też specjalne indeksy słów kluczowych występujących w tytułach danego kanonu dokumentów.

Literatura:

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993.