SAMOGŁOSKI NOSOWE WTÓRNE

Samogłoski [ą, i, y, u, , ę], które są uwarunkowanymi kontekstowo wariantami wymowy śródgłosowych połączeń wyrazowych o strukturze: samogłoska (V) + spółgłoska nosowa (N) + spółgłoska szczelinowa (S), występujących w wyrazach obcego pochodzenia, np. transport [trąsport], inspektor [ispektor], czynsz [čyš], kunsztowny [kuštovny], konstruktor [kstruktor], sens [sęs]. W wyrazach tego typu – zamiast nosowych lub raczej znazalizowanych samogłosek, realizowanych asynchronicznie – mogą być także wymawiane fakultatywnie samogłoski ustne, np. [čyṇš]. Powstanie tzw. wtórnych samogłosek nosowych lub znazalizowanych jest efektem upodobnień artykulacyjnych (procesów koartykulacji).

Literatura:

L. Dukiewicz, I. Sawicka: Fonetyka i fonologia, Kraków 1995.

A. Nagórko: Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 1996.

Fonetyka, fonologia, red. I. Sawicka, Opole 2007.

M. Wiśniewski: Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1998.