PRZYDECH

/ASPIRACJA/

Zjawisko fonetyczne polegające na dodaniu delikatnej głoski [x] do spółgłosek zwartych [b, d, g, p, t, k]. Dzieje się tak poprzez zastosowanie ataku chuchającego (przydechowego) w czasie tworzenia tych głosek. W niektórych językach świata przydech jest cechą fonologiczną relewantną (np. w chińskim). W języku praindoeuropejskim istniały dźwięczne spółgłoski przydechowe [bx, dx, gx], lecz zanikły w większości języków pochodnych. W języku polskim przekształciły się w zwarte dźwięczne [b, d, g]. Zachowały się jedynie w językach germańskich oraz indoaryjskich.

Obecnie w języku polskim głoski w realizacji przydechowej można usłyszeć jedynie w mowie szeptem lub przy niektórych zaburzeniach mowy i głosu (np. przy niektórych rodzajach jąkania oraz niedomykalności fałdów głosowych).

Zob. także: ATAK DŹWIĘKU

Literatura:


M. Wiśniewski: Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1998.