OPÓŹNIONE NABYWANIE KOMPETENCJI I SPRAWNOŚCI REALIZACYJNEJ