ODRUCH OPTYCZNO-TWARZOWY

ang. opticofacial reflex, niem. Reflex optico-facialis
Wywołanie odruchu – nagłe zbliżenie dłoni osoby badającej w kierunku otwartych oczu dziecka.

 Odpowiedź na bodziec – odruchowe mruganie.

Reakcja ta jest obecna od 3. miesiąca do końca życia. Za objaw patologiczny uznaje się brak tego odruchu u dziecka po 5. miesiącu życia.

Literatura:

K. Kaczorowska-Bray: Diagnoza we wczesnej interwencji logopedycznej, [w:] Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, red. E. Czaplewska, S. Milewski, Gdańsk 2012, s. 223–262.

L. Sadowska, G. Banaszek: Neurokinezjologiczna diagnostyka niemowląt z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego, [w:] Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, red. L. Sadowska, Wrocław 2001, s. 115–174.