ODRUCH KASZLOWY

ang. cough reflex

Występuje od urodzenia. Umożliwia dziecku przyjmowanie pokarmu. Zaliczany jest do odruchów obronnych. Chroni przed aspiracją treści pokarmowych do dróg oddechowych. Odruch ten umożliwia odksztuszanie przy zaleganiu wydzieliny lub przy braku równowagi oddechowo-połykowo-odruchowej w trakcie przyjmowania pokarmu.

Jego funkcjonowanie jest zależne od nerwu X.

Literatura:


P. Stobnicka-Stolarska: Funkcja ssania i jej zaburzenia. Wspomaganie wczesnych umiejętności oralnych, [w:] Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy, red. M. Nehring-Gugulska, M. Żukowska-Rubik, A. Pietkiewicz, Kraków 2012, s. 335–342.