KCIUK KOROWY

/KCIUK PRZYWIEDZIONY/

Objaw ten związany jest z uszkodzeniem nadrzędnego systemu kontroli ruchu. U dziecka obserwuje się wówczas trudności w otwieraniu dłoni, a kciuk stale spoczywa nieruchomo w poprzek dłoni. Jest to postrzegane jako uszkodzenie górnego neuronu ruchowego. Jeśli występuje od okresu noworodkowego, wskazuje na prenatalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Mogą towarzyszyć mu także zaniki mięśniowe oraz przykurcze mięśni i ścięgien.

W literaturze przedmiotu traktowany jest jako objaw alarmujący, świadczący o możliwych nieprawidłowościach rozwojowych dziecka, szczególnie jeśli obserwowany jest po 3. miesiącu życia.

Literatura:

C. Amiel-Tison: Neurologia perinatalna, Wrocław 2008.

G. Banaszek: Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty, Bielsko-Biała 2002.