JĄKANIE ORGANICZNE

Termin wprowadzony, obok terminu jąkanie czynnościowe (funkcjonalne), w latach 50. XX wieku przez Aleksandrę Mitrinowicz-Modrzejewską. Oznaczono nim osobną jednostkę chorobową, rzadką postać zaburzenia mowy, występującą jako objaw towarzyszący afazji lub dyzartrii spastycznej, spowodowany urazami czaszki i mózgu, pourazowymi wstrząsami mózgu oraz stanami zapalnymi mózgu. Przy jąkaniu organicznym występuje wzmożone napięcie mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych oraz liczne współruchy twarzy i kończyn głównie po stronie prawej.

Literatura:

A. Mitrinowicz: Jąkanie. Przyczyny i leczenie, Warszawa 1952.

K. Szamburski: Diagnoza niepłynności mówienia, [w:] Diagnoza logopedyczna, red. E. Czaplewska, S. Milewski, Sopot 2012, s. 367–415.

M. Chęciek: Jąkanie. Diagnoza – terapia – program, Kraków 2007.

Z. Tarkowski: Jąkanie, Gdańsk 2011.