JĄKANIE NABYTE

Może pojawić się na podłożu neurologicznym (jąkanie neurologiczne) lub psychologicznym (jąkanie nerwicowe, jąkanie traumatyczne). Współwystępuje z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (i innymi zaburzeniami spowodowanymi tą samą etiologią, w tym innymi zaburzeniami mowy, np. afazją, dyzartrią) lub jako objaw nerwicy. Pojawia się niezależnie od wieku pacjenta. W balbutologopedii omawiane w odróżnieniu od jąkania rozwojowego.

W diagnozie i terapii stosuje się postępowanie neurologiczne lub psychologiczne oraz logopedyczne.

Literatura:

K. Szamburski: Diagnoza niepłynności mówienia, [w:] Diagnoza logopedyczna, red. E. Czaplewska, S. Milewski, Sopot 2012. s. 367–415.

Z. Tarkowski: Jąkanie. Giełkot, [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi, t. 2, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole 2003, s. 176–191.

Z. Tarkowski: Jąkanie, Gdańsk 2011.