JĄKANIE CZYNNOŚCIOWE

Termin wprowadzony, obok terminu jąkanie organiczne, w latach 50. XX wieku przez Aleksandrę Mitrinowicz-Modrzejewską. Jąkanie czynnościowe jest następstwem zmian czynnościowych w centralnym układzie nerwowym, które wpływają na ruchowe mechanizmy oddychania, fonacji i artykulacji. Koordynacja i regulacja tych czynności jest niedostateczna, następuje więc przyspieszenie tempa mowy, zaburzenie toru oddechowego i brak synchronizacji między fazą wydechu, fonacją i czynnością rezonacyjną jam ustnej oraz gardłowej.

Literatura:

A. Mitrinowicz: Jąkanie. Przyczyny i leczenie, Warszawa 1952.

K. Szamburski: Diagnoza niepłynności mówienia, [w:] Diagnoza logopedyczna, red. E. Czaplewska, S. Milewski, Sopot 2012, s. 367–415.

M. Chęciek: Jąkanie. Diagnoza – terapia – program, Kraków 2007.

Z. Tarkowski: Jąkanie, Gdańsk 2011.