GŁOSKA INSPIRACYJNA

/GŁOSKA INGRESYWNA, GŁOSKA WDECHOWA/

ang. ingressive sound

Charakteryzuje się odmiennym od typowego (wydechowego) kierunkiem przepływu powietrza podczas jej wymawiania. Powietrze jest zasysane z zewnątrz i może przepływać zarówno przez jamę ustną, jak i nosową, dlatego głoski te określa się również jako wdechowe. Do spółgłosek inspiracyjnych zalicza się mlaski i spółgłoski iniektywne. W przypadku mlasków powietrze zasysane jest do jamy ustnej przy pomocy języka, z wykorzystaniem welarnego mechanizmu przepływu prądu powietrza, natomiast przy artykulacji głosek iniektywnych powietrze z zewnątrz dociera do gardła, a jego przepływ wzbudzony jest aktywnością krtani. Możliwe jest również wymawianie dźwięków „na wdechu”, kiedy powietrze jest zasysane do płuc. Tego typu artykulacja ma jednak charakter paralingwistyczny.

Zob. także: MLASKI

Literatura:

M. Ball, J. Rahilly: Phonetics. The Science of Speech, London 1999.

J. Laver: Principles of phonetics, Cambridge 1994.

P. Ladefoged: Vowels and Consonants: An introduction to the sounds of languages, Oxford 2001.