CHRYPKA

ang. hoarseness /voice disorders/, niem. Heiserkeit /Stimmstörung/

Jedna z postaci dysfonii. Definiuje się ją jako każdą zmianę barwy głosu odbiegającą od normy. Chrypka jest objawem nieprawidłowej fonacji na poziomie głośni i jest następstwem bądź nieprawidłowej wibracji fałdów głosowych, bądź nieprawidłowego przepływu powietrza w czasie fonacji przez głośnię. Chrypka to ogólnie brak koordynacji pracy mięśni fonacyjnych z oddychaniem w procesie tworzenia głosu.

Chrypka może wystąpić z powodu:

 • zmian w obrębie fałdów głosowych (np. guzków głosowych),

 • zaburzeń pracy mięśni głosowych (np. niedomogi mięśnia głosowego),

 • uszkodzenia o różnej etiologii nerwów unerwiających krtań (np. uszkodzenia nerwu krtaniowego w czasie strumektomii),

 • zaburzeń w obrębie tkanek i narządów sąsiadujących z krtanią (np. refluksu przełykowo-gardłowego),

 • nieprawidłowej emisji głosu (braku koordynacji oddechowo-fonacyjnej).

Przyczyny chrypki można podzielić na pierwotne i wtórne. Pierwotne przyczyny chrypki mogą mieć przebieg:

 • ostry:

  • ostre zapalenie krtani,

  • uraz krtani,

 • przewlekły:

  • nieprawidłowa emisja głosu,

  • nadmierny wysiłek głosowy – chrypka zawodowa,

  • rak krtani,

  • palenie papierosów,

  • refluks przełykowo-gardłowy.

Wtórne przyczyny chrypki to:

 • miastenia,

 • choroby tarczycy,

 • choroby układowe,

 • uszkodzenie nerwu krtaniowego,

 • stosowanie leków wziewnych, np. w astmie oskrzelowej.

Wszystkie te schorzenia powodują wystąpienie chrypki o różnym stopniu nasilenia.

Literatura:

B. Maniecka-Aleksandrowicz: Klasyfikacja zaburzeń głosu, „Logopedia” 2000, t. 28, s. 61–69.

A. Obrębowski, Z. Obrębowska-Karsznia: Chrypka jako problem diagnostyczno-leczniczy, „Terapia” 2003, nr 5, s. 16–18.

W. Janczewski, T. Goździk-Żołnierkiewicz: Konsultacje otolaryngologiczne, Warszawa 1990.